Personal på förskolan Myrstacken

Skylt med texten: Förskolan Myrstacken

Foto: © Ulrica Skoglund


Barn och föräldrar ska känna trygghet och
trivas med verksamheten.

Maria Momqvist

Barret
Maria Momqvist
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt
 

Gunilla Claesson

Barret
Gunilla Claesson
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt

Ulrica Skoglund

Barret
Ulrica Skoglund
Barnskötare
Foto: © Skolfotomitt

Kristina Werkmästar

Myran
Kristina Werkmästar
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt
 

Eva Hansson

Myran
Eva Hansson
Barnskötare tjänstledig
Foto: © Skolfotomitt

Lotten Arvidsson-Larsson

Myran
Lotten Arvidsson-Larsson
Förskollärare tjänstledig
Foto: © Skolfotomitt

Marie Bjernulf

Myran
Marie Bjernulf
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt

Eva Werpers Johansson

Myran
Eva Werpers Johansson
Förskollärare 
Foto: © Skolfotomitt

Anneli Fhinn

Stacken
Anneli Fhinn
Barnskötare
Foto: © Skolfotomitt

Frida Hag

Stacken
Frida Hag
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt

Jeanette Kubenka-Borgvall

Stacken
Jeanette Kubenka-Borgvall
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt

Helen Wallin

Kök och städ
Helen Wallin
Ekonomibiträde-lokalvårdare 
Foto: © Ulrica Skoglund

Kristina Lindh

Flygmyran
Kristina Lindh
Barnskötare
Foto: © Skolfotomitt

Nadja Holm

Flygmyran
Nadja Holm
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt

Sophie Hansus

Flygmyran
Sophie Hansus
Förskollärare
Foto: © Skolfotomitt

Ing-Marie Sundberg

Flygmyran
Ing-Marie Sundberg
Barnskötare
Foto: © Skolfotomitt

Christina E-Nordqvist

Förskolechef
Christina E.Nordqvist
Foto: © SkolfotomittKontaktinformation

Förskolan Myrstacken

Barret

0248-70 185

Personal
Gunilla Claesson
Maria Momqvist
Ulrica Skoglund

Flygmyran

0248-70 585

Personal
Ing-Marie Sundberg
Nadja Holm
Sophie Hansus
Kristina Lindh

Myran

0248-70 187

Personal
Marie Bjernulf
Eva Hansson
Eva Werpers Johansson
Kristina Verkmästar
Lotten Arvidsson-Larsson tjänstledig
 

Stacken

0248-70 188

Personal
Anneli Fhinn
Jeanette Kubenka-Borgvall
Frida Hag
 

Ekonomibiträde-lokalvårdare

0248-70 186

Personal
Helen Tysk

 

Denna sida uppdaterades 2014-05-09 av Ulrica Skoglund