Rådgivning


Många verksamheter i Rättviks kommun har till uppgift att ge kommuninvånarna rådgivning eller stöd i olika frågor.

I Rättviks kommun finns till exempel

  • energi- och klimatrådgivning
  • familjerådgivning
  • konsumentvägledning i samarbete med Mora kommun 
  • landsbygdsutveckling
  • Lyan - För dig upp till 18 år som lever med en vuxen som har missbruks- eller andra problem.


 

Denna sida uppdaterades 2012-10-26 av Yvonné Wennberg Öhrnell