För en trygg och säker kommun

Rättviks räddningsstation

Räddningsstation W3500 Rättvik.


Rättviks kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i.
 

Målet är att minska antalet olyckor och dess följder.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället - allt från stora bränder till fallolyckor bland äldre.

I lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004, ligger tyngdpunkten på just detta: vikten av att ha ett väl fungerande olycks- och skadeförebyggande arbete.

Lagen förtydligar det ansvar som alla - företag, verksamheter, organisationer och enskilda invånare - har, och alltid har haft, för sin egen säkerhet.

Vi har alla det yttersta ansvaret för att skydda oss själva från olyckor.

Men vi är inte ensamma.

När den egna kapaciteten inte längre räcker till och olyckan är framme är räddningstjänsten och kommunen alltid redo att agera.

Räddningstjänsten finns även till hands för att hjälpa medborgarna att själva förebygga olyckor.

Genom utbildnings- och informationssatsningar ges allmänheten, företag och organisationer kunskap om hur man förebygger olyckor och hur man ingriper på rätt sätt om olyckan trots allt är framme.

Att sträva efter att göra samhället tryggare innebär som sagt inte bara att fokusera på den stora katastrofen. Det är de små vardagsolyckorna som utgör den stora delen av antalet olyckor.

Vår organisation står till förfogande dygnet runt, året om.
Vi har räddningsstyrkor i Rättvik och Furudal. I Boda och Bingsjö finns det räddningsvärn. Dessutom finns alltid ett befäl i beredskap att tillgå.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor - även innan olyckan inträffat! 

Vid brand eller andra olyckor når du oss alltid via larmnummer 112.


Rune Daniels
Räddningschef

Logotyp, Räddningstjänsten Rättviks kommun


Kontaktinformation

Besöksadress:
Furudalsvägen 8, Rättvik

Postadress:
Rättviks kommun
Räddningstjänsten
795 80 Rättvik
0248-70 300
fax 0248-70 287
raddningstjansten@rattvik.se

BIB (Befäl i beredskap)
0746-38 98 43

Våra öppettider är:
Vardagar kl. 7-12, 13-16

Räddningschef
Rune Daniels
rune. daniels@rattvik.se

Stf räddningschef
Jan Daniels
jan.daniels@rattvik.se

Brandmästare
Lennart Embro
lennart.embro@rattvik.se

Brandmästare
Patrik Fredriksson
patrik.fredriksson@rattvik.se

Kanslist
Eva Ollas
eva.ollas@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2013-11-26 av Yvonné Wennberg Öhrnell