Politik i Rättvik


Kommunfullmäktige

är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder som regel varannan månad under året. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningen.

Kommunstyrelsen

är kommunens lokala motsvarighet till regeringen. Den leder förvaltningarna och bereder ärenden som ska till fullmäktige. Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

Kommunledningskontoret (klk) bereder ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

Kommunalråd

Kommunalråd i Rättviks kommun och kommunstyrelsens ordförande är Annette Riesbeck (C). Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Kommunfullmäktiges ordförande
Anna_maja Roos
0248-70 000 (VX)

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
rattvik@rattvik.se

Kommunstyrelsens ordförande
Annette Riesbeck (C)
0248-70 250 

 

Denna sida uppdaterades 2014-11-21 av Margareta Östberg