Personalinloggning mejlprogram
Inloggning för skribenter
Rättviks kommuns vapen
Rättvik
läsWEB

Politik och demokrati

Rättviks kommun är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 39 förtroendevalda ledamöter.

Kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster sammanträder som regel varannan månad under året. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningen.
Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster är kommunens lokala motsvarighet till regeringen. Den leder förvaltningarna och bereder ärenden som ska till fullmäktige. Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

Matrikel över förtroendevalda

Matrikel över alla förtroendevalda, med alfabetisk förteckningPDF.

Kommunledningskontoret (klk) bereder ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

Kommunalråd
Kommunalråd i Rättviks kommun och kommunstyrelsens ordförande är Annette Riesbeck (C).

Denna sida uppdaterades 2016-08-19 av Yvonné Wennberg Öhrnell

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Kommunfullmäktiges ordförande
Anna-Maja Roos (C)
0248-70 135

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
rattvik@rattvik.se

Kommunstyrelsens ordförande
Annette Riesbeck (C)
0248-70 250

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12