Rådslagsgrupper och politisk samverkan


Rådslagsgrupper

Rättviks kommun har sedan 2007 rådslagsgrupper.  Syftet med grupperna är att skapa ett forum för informationsutbyte på respektive arbetsplats.

En rådslagsgrupp är inget beslutande organ. Rådslagsgrupperna sammanträder minst två gånger per år och fullgör de uppgifter som tidigare hanterats av fadderverksamhet och skolråd/brukarråd inom skolförvaltningarna och av samrådsorgan inom socialförvaltningen.

Rådslagsgrupper finns till exempel på förskolor och skolor, på de olika enheterna inom äldreomsorgen och inom kultur- och fritids-verksamheterna.

Ett rådslag är en sammankomst där politiker möter medborgare och personal inom den kommunala verksamheten.

Politisk samverkan

Polsam är ett forum för politisk samverkan med representanter från kommun och landsting. Representanter från kommunstyrelsen i Rättviks kommun är Fredrik Ollén (M), Anders Åkerlund (C) och Jan-Erik Wikman (S).Kontaktinformation

Kanslienheten
0248-70 111, 70 113, 70 184

 

Denna sida uppdaterades 2014-07-09 av Margareta Östberg