Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna


Den 1 oktober 2011 ändrades överförmyndarorganisationen i Rättvik på så sätt att handläggningen av överförmyndarärendena överfördes till ett gemensamt kontor för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen:

Handläggare för Rättviks kommun:

Katrine Bond Hermansson är den överförmyndarhandläggare som ansvarar för Rättviks kommun. Telefon: 0250-263 53.
Telefontid: måndag–tisdag kl. 13–15 och torsdag–fredag kl. 10–12.

Kontakta handläggaren på telefontiden om du vill boka in ett möte i Rättviks kommunhus eller om du har andra frågor gällande handläggningen. Handläggaren åker ut till Rättviks kommun på onsdagar men endast vid redan förbokade möten.

Ni kan även vända er till överförmyndaradministratören Katrin Svensson om ni har några allmänna frågor.
Katrin är tillgänglig på telefon 0250-263 50 alla vardagar kl. 10–12 samt kl. 13–15.

Besök även vår webbplats http://www.mora.se/Stod--omsorg/Overformyndare-i-samverkan-i-ovre-Dalarna/ där det finns mer utförlig information om ställföreträdarskap.

Mejl skickas till: overformyndaren@mora.se eller katrine.bond-hermansson@mora.se.

Besöksadress i Mora: Mora kommunhus, Fredsgatan 16.

Postadress: Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Överförmyndaren Nicke Welin-Berger (med kontor i Rättviks kommunalhus, Vasagatan 1, och med postadress Överförmyndaren, Rättviks kommun, 795 80 Rättvik) kommer – även om själva handläggningen sker i Mora – vanligtvis vara anträffbar i Rättvik på onsdagar kl 08.30–10.30 (på telefon 0248-70 330, växel 0248-700 00) med undantag för de dagar då handläggaren från Mora är på plats.

 

Nicke Welin-Berger
Överförmyndare


  

Denna sida uppdaterades 2014-09-16 av Yvonné Wennberg Öhrnell