Nyhedsskolan

Nyhedsskolan är ett enplanshus i rött virke och tegel. I bakgrunden ser vi lekredskap.

Nyhedsskolan. Foto: © Marie Berg


På Nyhedsskolan skapar vi tillsammans
lustfyllt lärande, trygghet och framtidstro


Under läsåret 2014/2015 går här 208 elever från förskoleklass till och med klass fem tillsammans med eleverna i Rättviks grundsärskola 1-9. Fritidshem finns också i Nyhedsskolans lokaler.

Förskoleklassen heter Skogsmusen och fritidshemmen heter Hermelinen, Björnen, Isbjörnen och Solrosen.

I byggnaden finns också Rättviks grundsärskola.

  • I en skola för alla måste alla få känna att de lyckas.
  • Olikheter ses som något självklart.
  • Det är naturligt att eleverna arbetar med olika uppgifter på olika nivåer.
  • Mognaden avgör vad eleverna arbetar med, inte åldern.
  • Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget arbete.


Kontaktinformation

Rektor
Jenny Sandelin
tel 0248-70 177
fax 0248-70 339

Rektorsassistent
AnnChristine Landberg
0248-70 258

Sjukanmälan
0248-70 077

Besöksadress
Hellebergs väg 27
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Nyhedsskolan
795 80 Rättvik

Fax
0248-70 339

E-post
nyhedsskolan@rattvik.se

Expedition och lärarrum
0248-70 176

Personal

 

Denna sida uppdaterades 2014-09-18 av Rickard Blixt