Nätverka i Rättvik


Skapa kontakter och utbyt erfarenheter

I Rättvik finns flera nätverk för samverkan och gemensam utveckling. I dessa nätverk träffas företagare med jämna mellanrum och diskuterar frågor som berör deras bransch och verksamhet.

Välkommen att kontakta oss för deltagande i ett nätverk som passar din verksamhet. Samverkan är viktig i en liten kommun och näringslivskontoret är en naturlig väg in i denna samverkan för dig som är verksam i Rättvik.

Aktiva nätverk idag

Tillverkningsgruppen
Nätverk av företag som arbetar med industriell tillverkning. Dessa företag arbetar exempelvis med trä, elektronik, maskiner, metall och skyddsutrustning. Gemensamt jobbar man med exempelvis gemensamma inköp, industriområdenas utformning, kompetensutveckling och certifieringar.

Krögarnätverket
Företag i Rättvik som driver restaurangverksamhet med alkoholtillstånd. Arbetar med frågor kring våra större evenemang, gemensam marknadsföring, tillståndsgivning med mera.

Evenemangsgruppen
Träffas fyra – fem gånger per år för att exempelvis diskutera förutsättningarna för evenemang, finna samverkansmöjligheter i programmen eller informera om framtidsplaner.

Bo i Rättvik
Ekonomisk förening vars medlemmar är boendeanläggningar i Rättvik. Stugbyar, hotell, konferensanläggningar och campingar arbetar aktivt för att finna nya sätt att dra nytta av varandra, locka hit besökare och öka servicen på orten.

Svensk Handel Rättvik
Ideell förening som driver utvecklingsfrågor kring Rättviks centrum, arbetar med besöksanledningar och ökade incitament till handel. Består av cirka 60 butiker och handelsställen.

Siljorna
Nätverk för kvinnliga chefer och företagare i Siljansbygden. Nätverket har minst tre sammankomster per termin fördelat på frukost, lunch och kvällsaktiviteter. Träffar med föreläsningar, studiebesök, nätverkande med mera.

Rättviks Turistförening
Ideell förening som arbetar strategiskt och konkret med att utveckla näringslivet inom turismsektorn. Fungerar ofta som rådgivande organ inför olika kommunala beslut och är sammansatt av representanter från exempelvis handel, boenden, krögare, byggföretag och evenemang.
 Kontaktinformation

Näringslivschef
Markus Svensson
0248-70 514

 

Denna sida uppdaterades 2013-09-06 av emma larsson