Naturvårdsprojekt

Dalen - Hökolsberget. Foto: Pia Söderström


Dalen-Hökolsberget

Från Dalen upp till Hökolsberget pågår en reservatsbildning som ska skydda dalgången, lövskogen och den gamla granskogen. Det
tätortsnära området ligger på sluttningen ovanför Lerdal.

Fiskvandringsväg vid Enåkvarn

Vid Enåkvarn i Rättviks samhälle färdigställdes en fiskvandringsväg år 2007 som ger siljansöringen och andra vattenlevande arter möjlighet att ta sig förbi dammen.

Naturmuseét

I Rättviks kulturhus finns ett naturmuseum som visar kommunens geologi och natur, bland annat kan du se effekterna av meteoritnedslaget för cirka 370 miljoner år sedan. Utställningarna håller på att restaureras.
 

Timmerstomme, södra Vålberget. Foto ©: Lage Wæhler


Södra Vålberget

Södra Vålberget är en övergiven fäbod där kommunen samarbetar med flera andra aktörer för att göra platsen mer tillgänglig och informera om natur- och kulturvärdena.

Rättviks Naturvårdsfond

Rättviks Naturvårdsfond verkar för skyddet av värdefull natur inom Rättviks kommun. Syftet med fonden är att bevara intressanta naturmiljöer och fonden ger stöd till vård och restaurering av naturområden, förvaltar markdonationer samt bidrar med naturinformation.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

Denna sida uppdaterades 2010-12-21 av Yvonné Wennberg Öhrnell