Natur och grönområden

Tillhedstjärn ligger spegelblank

Tillhedstjärn. Foto © Y. Öhrnell


Rättviks kommun har en ovanligt rik och varierad naturmiljö. Den rika floran och faunan är till stor del ett resultat av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. I den ringformiga sänkan, Siljansringen, bevarades kalkrik före detta havsbotten.

På naturmuseet i Rättviks kulturhus finns en utställning om meteoritnedslaget.

I Siljansringen ligger många byar och det ålderdomliga odlingslandskapet. Större delen av kommunen består dock av skogklädda berg och dalar där varg, björn och lo har sina jaktmarker.

Vi arbetar med att bevara den rika naturmiljön och se till att hänsyn tas till den vid planering av samhället. 

På sidan Pågående projekt kan du läsa mer om vad som är på gång.Kontaktinformation

Natur- och miljösamordnare
Pia Söderström
0248-70 158

 

Denna sida uppdaterades 2013-05-28 av emma larsson