Rättviks naturmuseum

Naturmuseet är inrymt i Rättviks kulturhus

Följ Rättvik på en resa från Jordens födelse fram till idag                 

Utställningen i Naturmuseet skildrar i sin huvuddel Siljansbygdens tillkomst.

  
   Rättviks naturmuseum. Foto: Lotta Lindbeck

ihoprullad tidslinje, jordens födelse

Två närliggande händelser mot slutet av jordens 4,6 miljarder år långa historia har tillsammans gett området dess särprägel.

Först har avlagringar i ett varmt hav med rik flora och fauna under perioderna ordovicium och silur bildat tjocka lager av sedimentära bergarter. Vissa lager var rika på fossil och speglar den uppblommande växt- ocfossil i kalkstenh djurvärlden på jorden för cirka 400 - 500 miljoner år sedan. Fossil har bildats av de olika arterna som ofta var försedda med hårda skal eller skelett.

I detta hav har de flesta av de nuvarande djurgrupperna börjat sin utveckling. Dessa sedimentära bergarter täckte hela Norden. Nedbrytande krafter har därefter nött bort dem från större delen av vårt land.

 

kalkstenslager målning av fossil, sjölilja

Den andra händelsen var en fruktansvärd olycka. En jättemeteor slog ner med våldsam kraft, och skapade Europas största nedslagskrater mitt i Dalarna, under devonperioden för  377 miljoner år sedan.

Det blev ett lyckokast för vår bygd. Därigenom räddades litet av föregående perioders lagrade bergarter. I en ringformad sänka, Siljansringen, fick rester av dessa sedimentära bergarter det skydd mot nedbrytning, som bevarade dem till vår tid- låt vara i starkt omstuvat skick.

 

 

De så dramatiskt räddade sedimentära bergarterna har utgjort grunden för ett tättbefolkat jordbruksområde, där också kalkutvinning har bidragit till försörjningen. Denna oas mitt i det karga skogslandskapet har i vår tid dragit till sig omvärldens intresse för dess säregna natur och kultur. Inte minst genom den enastående konsertarenan Dalhalla som byggts i ett nedlagt kalkbrott.

målning av fossil trilobit

 

 


 

Öppettider

Naturmuseet håller samma öppettider som Rättvks kulturhus.
Rättviks kulturhus

Muséet håller öppet under pågående renovering. Välkommen till naurmuseet!  

 

Denna sida uppdaterades 2014-07-10 av Brita Westerman