Företag, stöd och rådgivning


Näringslivskontoret

Näringslivskontoret är Rättviks kommuns och företagarföreningen
Närviks gemensamma kontaktorgan gentemot näringslivet. Inom näringslivskontoret samordnas arbetet med både utvecklingen av det befintliga näringslivet och med nyetableringar.

Näringslivskontoret bevakar näringslivets intressen i den kommunala och statliga planeringen. Vi sätter dig i kontakt med rätt person eller organisation. Om det finns ett befintligt nätverk eller projekt som jobbar med dina frågor sätter vi dig i kontakt med det. Om du vill starta ett nytt initiativ stöttar vi dig.

Vi tar emot och vidarebefordrar information om tillgänglig industrimark, lediga lokaler och företag som är till salu.

Vi samarbetar med Länsstyrelsen och informerar om deras statliga företagsstöd och landsbygdsstöd.

 

Allt som rör näringslivet "under ett tak"
Näringslivskontoret finns i Närvikshuset på Järnvägsgatan 22, alldeles intill "marknadsrondellen", i Rättvik.

Närvikshuset är ett servicekontor för näringslivet. Oss kontaktar du

  • lokal och markfrågor
  • att hitta rätt kontaktperson hos myndigheter, förvaltningar
  • "starta eget"-rådgivning
  • olika bidrags- och låneformer
  • allmän företagsrådgivning
  • EU-information
  • samarbetspartners m m. 

Konferensrum

I konferensrummet anordnar vi möten, konferenser och utbildningar. Olika näringslivsorganisationer som t ex Företagarna, Köpmannaföreningen, LRF, branschgrupper, föreningar och företag kan använda rummet för sina sammankomster.Kontaktinformation

Näringslivschef
Markus Svensson

0248-70 514

Näringslivsutvecklare
Helena Back
0248-70 512

Landsbygdsutvecklare
Sven Uhlås
0248-70 169

Företagsrådgivare
Per Segerstéen
0248-70 391

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-23 av Magnus Andersson