Näringsliv och arbete

Anders Björklund ser ut över sina grönsaksodlingar. I förgrunden färgglad sallad . I bakgrunden syns växthus och bostadshus.

Anders Björklund, Massarbäck AB ser ut över sina odlingar. Foto: © 2011, Magnus Andersson


Rättviks näringsliv

kännetecknas av drivkraften från hundratals entreprenörer och småföretag. Människor som lever och vill verka inom kommunen har skapat sin egen arbetsplats med hjälp av sin egen kreativitet och andras. Detta har lagt grund för en tradition av entreprenörskap och genomförandekraft som lever bland ortens företag.

De större branscherna i kommunen är turism, handel, träindustri samt jord – och skogsbruk. Näringslivet utgörs även av företag som är specialister inom exempelvis teknik, konstruktion och grafisk design.

Näringslivet är på frammarsch och under utveckling, och vi på Näringslivskontoret arbetar hårt för att upprätthålla en god service till ortens aktörer.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om Rättviks näringsliv.

 Kontaktinformation

Näringslivschef
Markus Svensson

0248-70 514

Näringslivsutvecklare
Helena Back
0248-70 512

Landsbygdsutvecklare
Sven Uhlås
0248-70 169

Företagsrådgivare
Per Segerstéen
0248-70 391

Besöksadress
Järnvägsgatan 22
795 30 Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-23 av Magnus Andersson