Rättviks musikskola

Musikskolans lokaler är belägna i Rättviks kyrkskola


Sång och spel har en stark tradition i kommunen.
Musikskolan har funnits sedan läsåret 1956/57.

Musikskolans viktigaste uppgift är att alla barn och ungdomar som får kontakt med oss ska uppleva musikglädje.

 • Kunskaper och lärande

  När eleven lämnar musikskolan har han/hon en personlig grund att stå på inom sång, dans och/eller spel.
 • Normer och värden

  När eleven lämnar musikskolan har han/hon fått en ökad förståelse för andra kulturer och genrer samt fått en ökad förståelse för sin egen musikaliska roll ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Ansvar och inflytande

  När läsåret är slut har alla elever tagit ett personligt ansvar för sin utbildning.
 • Samverkan

  När läsåret är slut ska vi ha flera samarbetspartners lokalt och regionalt.
 • Bedömning och betygssättning

  När eleven lämnar musikskolan ska han/hon känna en styrka i sin egen kunskap.
 • Kultur, natur och hälsa

  När läsåret är slut ska alla elever i Rättviks kommun ha erbjudits möjlighet att komma i kontakt med musikskolan.
  När eleven lämnar musikskolan ska han/hon ha ökad medvetenhet om ergonomi gällande sitt instrument/dans.


Kontaktinformation

Rektor
Catharina Eliasson
0248-70 286

Rektorsassistent
Jennie Liss
0248-70 385

musikskolan@rattvik.se
0248-70 385

Besöksadress
Dalagatan 7
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Musikskolan
795 80 Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-28 av Sanna Tägt