Sammanträden

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder. Kommunens organisation.

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

Inställt sammanträde - personalutskottet 17 juni är inställt.

OBS - tidigare ändrad dag för sammanträde med kommunfullmäktige - flyttat åter till den 23 oktober


Januari-juni 2014

Organ Tid Jan Feb Mars April Maj Juni Lokal
Kommunfullmäktige 18.00   6   10   12 Kommunkontoret Stiernhöökssalen
Kommunstyrelsen 09.00 14 11 11 8 13 17 Kommunkontoret
Kommunstyrelsens au 08.15 21

4

18

4

18

15

29

6

27

3

24

Kommunkontoret
Personalutskottet 14.30   18   29   17 Kommunkontoret
Socialutskottet/Individnämnd 09.00 15 12 12 16 14 11 Hedslund
Miljö- och byggnadsnämnden 09.00 29 26 26 23 28 25 Kommunhusets
flygelbyggnad
Rättviks Kommunhus AB (RKAB) 13.00 29   26   21   Vasagatan 6
Rättviks Fastigheter AB (RFAB) 13.00 22   19   21**   Vasagatan 6
Rättviks Teknik AB (RTAB) 09.00   12   9     Dala Vatten och Avfall, Leksand
Krisledningsgruppen 13.00       11   26 Räddningsstationen
Bildningsberedningen 09.00   19 26     4 Hedslund
Samhällsbyggnadsberedningen 16.00 16   13   22   Kommunkontoret
Socialberedningen 09.00   19   9   4 Hedslund

 

** = kl 09.00

Juli-december 2014

Organ Tid Juli Aug Sept Okt Nov Dec Lokal
Kommunfullmäktige 18.00   21   23*   4 Kommunkontoret Stiernhöökssalen
Kommunstyrelsen 09.00   12 9* 14 11 9 Kommunkontoret
Kommunstyrelsens au 08.15  

5

26

2

23

21

4

25

16 Kommunkontoret
Personalutskottet 14.30     23   25   Kommunkontoret
Socialutskottet/Individnämnd 09.00   13 17 15 12 10 Hedslund
Miljö- och byggnadsnämnden 09.00   27 24 29   3 Kommunhusets
flygelbyggnad
Rättviks Kommunhus AB (RKAB) 13.00   27   29   10 Vasagatan 6
Rättviks Fastigheter AB (RFAB) 13.00   20   22   17 Vasagatan 6
Rättviks Teknik AB (RTAB) 09.00     24     18 Dala Vatten och Avfall, Leksand
Krisledningsgruppen 13.00     12     5 Räddningsstationen
Bildningsberedningen 09.00     3   5 3 Hedslund
Samhällsbyggnadsberedningen 16.00   14   9 27   Kommunkontoret
Socialberedningen 09.00   20   22   17 Hedslund


* = Budgetsammanträden 

  • Angivna sammanträdesdagar är fasta.
  • Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma
  • Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden utan sammanträder vid behov.

 

Denna sida uppdaterades 2014-07-08 av Margareta Östberg