Rättvik
läsWEB

Sammanträden

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder.

Ändrade sammanträden:
- personalutskottet 19 maj, flyttat till 3 juni
- bildningsutskottet 28 maj, flyttat till 4 juni.

Kommunens organisation.öppnas i nytt fönster

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

Sammanträdestider
Organ Tid Jan Feb Mars April Maj Juni Lokal
Kommunfullmäktige 18.00   5   16   11 Kommunkontoret Stiernhöökssalen
Kommunstyrelsen 08.30 13 10 10 14 12 16 Kommunkontoret
Kommunstyrelsens au 08.30 20 17 24 28 26 23 Kommunkontoret
Bildningsutskottet 08.30 22 17, kl 13.00 26 29   4, 25 Hedslund
Samhällsbyggnadsutskottet 08.30 22 19 26 30 28 25 Kommunhusets flygelbyggnad
Socialutskottet/Individnämnd 13.00 22 19 26 30, kl 08.30 28 25 Hedslund
Finansutskottet 08.30   3 17   19   Kommunkontoret
Personalutskottet 13.00   3 24     3 Kommunkontoret
Miljö- och byggnadsnämnden 09.00 28 25 25 29 27 17 Kommunhusets flygelbyggnad
RKAB - Rättviks kommun Kommunhus AB 13.00 29   18, kl 09.00   27   Vasagatan 6
RFAB - Rättviks Fastigheter AB 13.00 21   18   20   Vasagatan 6
RTAB - Rättviks Teknik AB 09.00   11   14   17 Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand
Krisberedningsgruppen 13.00     27     26 Räddningsstationen

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden utan sammanträder vid behov.

Organ Tid Aug Sept Okt Nov Dec Lokal
Kommunfullmäktige 18.00 27   29   3 Kommunkontoret Stiernhöökssalen
Kommunstyrelsen 08.30 11 8 6 10 8 Kommunkontoret
Kommunstyrelsens au 08.30 18 15 20 17   Kommunkontoret
Bildningsutskottet 08.30 20 17 22 19   Kommunkontoret
Samhällsbyggnadsutskottet 08.30 20, kl 13.00 17, kl 13.00 22, kl 13.00 19, kl 13.00   Kommunhusets flygelbyggnad
Socialutskottet/Individnämnd 13.00 20 17 22 19   Hedslund
Finansutskottet 08.30 4 22   24   Kommunkontoret
Personalutskottet 13.00   22   24   Kommunkontoret
Miljö- och byggnadsnämnden 09.00 26 23 28 25 16 Kommunhusets flygelbyggnad
RKAB - Rättviks kommun Kommunhus AB 13.00 19, kl 09.00   21, kl 09.00   9 Vasagatan 6
RFAB - Rättviks Fastigheter AB 13.00 19   21   9, kl 09.00 Vasagatan 6
RTAB - Rättviks Teknik AB 09.00   23     16 Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand
Krisberedningsgruppen 13.00   25     18 Räddningsstationen

Denna sida uppdaterades 2015-04-29 av System

Dela:

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12

Producerad av

Impera