Sammanträden

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder. Kommunens organisation.

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.


Oktober-december 2014

Organ Tid Okt Nov Dec Lokal
Kommunfullmäktige 18.00 23*   4 Kommunkontoret Stiernhöökssalen
Kommunstyrelsen 09.00 14 11 9 Kommunkontoret
Kommunstyrelsens au 08.15 21

4

25

16 Kommunkontoret
Personalutskottet 14.30   25   Kommunkontoret
Socialutskottet/Individnämnd 09.00 15 12 10 Hedslund
Miljö- och byggnadsnämnden 09.00 29   3 Kommunhusets
flygelbyggnad
Rättviks Kommunhus AB (RKAB) 13.00 29   10 Vasagatan 6
Rättviks Fastigheter AB (RFAB) 13.00 22   17 Vasagatan 6
Rättviks Teknik AB (RTAB) 09.00     18 Dala Vatten och Avfall, Leksand
Krisledningsgruppen 13.00     5 Räddningsstationen
Bildningsberedningen 09.00   5 3 Hedslund
Samhällsbyggnadsberedningen 16.00 9 27   Kommunkontoret
Socialberedningen 09.00 22   17 Hedslund


* = Budgetsammanträden 

  • Angivna sammanträdesdagar är fasta.
  • Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma
  • Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden utan sammanträder vid behov.

 

Denna sida uppdaterades 2014-11-03 av Margareta Östberg