Personalinloggning mejlprogram
Inloggning för skribenter
Rättviks kommuns vapen
Rättvik
läsWEB

Sammanträden

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder.

Kommunens organisation.öppnas i nytt fönster

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

Organ

Tid

Nov

Dec

Lokal

Kommunfullmäktige

18.00

10

20

Kommunkontoret Stiernhöökssalen

Kommunstyrelsen

8.30

15

6

Kommunkontoret

Kommunstyrelsens au

8.30

22


Kommunkontoret

Bildningsutskottet

13.00

23


Hedslund

Samhällsbyggnadsutskottet

8.30

23


Kommunhusets flygelbyggnad

Socialutskottet

8.00

24


Hedslund

Finansutskottet

8.30

8


Kommunkontoret

Personalutskottet

13.00

8


Kommunkontoret

Miljö- och byggnadsnämnden

9.00

16

14

Kommunhusets flygelbyggnad

RKAB - Rättviks Kommunhus AB

13.00

 

14
9.00

Vasagatan 6

RFAB - Rättviks Fastigheter AB

13.00

 

14

Vasagatan 6

RTAB - Rättviks Teknik AB

9.00

 

14

DVAAB, Leksand Tallskogsvägen 1

Krisberedningsgruppen

13.00

 

16

Räddningsstationen

Rättviks Skoljordbruk AB

13.00


5

Stiernhööksgymnasiet

 

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden utan sammanträder vid behov.

Denna sida uppdaterades 2016-11-07 av System

Dela:

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12