Sammanträden

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder. Kommunens organisation.

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

December 2014

Organ Tid Dec Lokal
Kommunfullmäktige 18.00 4 Kommunkontoret Stiernhöökssalen
Kommunstyrelsen 09.00 9 Kommunkontoret
Kommunstyrelsens au 08.15 16 Kommunkontoret
Personalutskottet 14.30   Kommunkontoret
Socialutskottet/Individnämnd 09.00 10 Hedslund
Miljö- och byggnadsnämnden 09.00 3 Kommunhusets
flygelbyggnad
Rättviks Kommunhus AB (RKAB) 13.00 10 Vasagatan 6
Rättviks Fastigheter AB (RFAB) 13.00 17 Vasagatan 6
Rättviks Teknik AB (RTAB) 09.00 18 Dala Vatten och Avfall, Leksand
Krisledningsgruppen 13.00 5 Räddningsstationen
Bildningsberedningen 09.00 3 Hedslund
Samhällsbyggnadsberedningen 16.00   Kommunkontoret
Socialberedningen 09.00 17 Hedslund


* = Budgetsammanträden 

  • Angivna sammanträdesdagar är fasta.
  • Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma
  • Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden utan sammanträder vid behov.

 

Denna sida uppdaterades 2014-12-08 av Yvonné Wennberg Öhrnell