Personalinloggning mejlprogram
Rättvik
läsWEB

Sammanträden

I Rättviks kommun är det kommunstyrelsen som har totalansvaret för verksamheterna, det finns inga facknämnder.

Kommunens organisation.öppnas i nytt fönster

Två nämnder finns för myndighetsbeslut - miljö- och byggnadsnämnden, för miljö- och byggnadsärenden och socialutskottet/individnämnden för individärenden inom det sociala området.

Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden utan sammanträder vid behov.

Organ

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Lokal

Kommunfullmäktige

18.00


11


14*


16

Kommunkontoret Stiernhöökssalen

Kommunstyrelsen

8.30

19

16

15

12, extra
26

24

21

Kommunkontoret

Kommunstyrelsens au

8.30

26

23


5

3

31


Kommunkontoret

Bildningsutskottet

13.00

27

24

 

6

2

1

Hedslund

Samhällsbyggnadsutskottet

8.30

28

25

 

7

4

2

Kommunhusets flygelbyggnad

Socialutskottet

8.00

28

25

 

7

3

2

Hedslund

Finansutskottet

8.30

 

2

22

 

17


Kommunkontoret

Personalutskottet

13.00


9

22

 

17


Kommunkontoret

Miljö- och byggnadsnämnden

9.00

20

17

16

20

18

22

Kommunhusets flygelbyggnad

RKAB - Rättviks Kommunhus AB

13.00

27

 

30

 

25


Vasagatan 6

RFAB - Rättviks Fastigheter AB

13.00

20

 

16


18


Vasagatan 6

RTAB - Rättviks Teknik AB

9.00


25


20

 

22

DVAAB, Leksand Tallskogsvägen 1

Krisberedningsgruppen

13.00

 

 

18


 

17

Räddningsstationen

Rättviks Skoljordbruk AB

13.00
4Stiernhööksgymnasiet


* Furudal
Angivna sammanträdesdagar är fasta.
Andra sammanträdeslokaler än de angivna kan förekomma.
Övriga nämnder och styrelser har ej fasta sammanträden utan sammanträder vid behov.

Organ

Tid

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Lokal

Kommunfullmäktige

18.00

xx


15


10

20

Kommunkontoret Stiernhöökssalen

Kommunstyrelsen

8.30

xx

30

27

18

15

6

Kommunkontoret

Kommunstyrelsens au

8.30

xx

9

6

xx

25

22


Kommunkontoret

Bildningsutskottet

13.00

xx

10

7

28

26

23


Hedslund

Samhällsbyggnadsutskottet

8.30

xx

11

8

29

27

24


Kommunhusets flygelbyggnad

Socialutskottet

8.00

xx

11

8

29

27

24


Hedslund

Finansutskottet

8.30

xx

16

20

 

8


Kommunkontoret

Personalutskottet

13.00

xx

16

20

 

8


Kommunkontoret

Miljö- och byggnadsnämnden

9.00

xx

17

21

19

16

14

Kommunhusets flygelbyggnad

RKAB - Rättviks Kommunhus AB

13.00

xx

17
9.00

 

26

 

14
9.00

Vasagatan 6

RFAB - Rättviks Fastigheter AB

13.00

xx

17

 

19

 

14

Vasagatan 6

RTAB - Rättviks Teknik AB

9.00

xx

 

21

  

14

DVAAB, Leksand Tallskogsvägen 1

Krisberedningsgruppen

13.00

xx

 

23


 

16

Räddningsstationen

Rättviks Skoljordbruk AB

13.00

xx

29
5

Stiernhööksgymnasiet

 

Denna sida uppdaterades 2016-04-12 av System

Dela:

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12

Teletal 020-221144

Producerad av

Impera