Miljö- och byggenheten


Miljö- och byggenheten är miljö- och byggnadsnämndens tjänstemannaorgan för bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Enheten ingår organisatoriskt i samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljöinspektörerna arbetar med miljö- och livsmedelsfrågor. Vi bedriver tillsyn, handlägger ansökningar och anmälningar. Vi medverkar i planering, samverkar med andra enheter i kommunen samt ger företag och allmänheten information i miljö- och livsmedelsfrågor.

 


Sophämtning, kommunalt vatten och avlopp

Vad är Dala Vatten och Avfall AB?

Det är ett regionalt VA- och avfallsbolag i Dalarna.

Bolaget ägs av fyra kommuner. De är Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Dala Vatten och Avfall AB tar hand om avfallet i vår kommun. De förser också kommunens invånare med dricksvatten och rening av avloppsvattnet.

De har även hand om tömning av enskilda avlopp.

Läs mer på Dala Vatten och Avfall AB:s egen webbplats.Kontaktinformation

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
Rättvik

Postadress
Miljö- och byggenheten
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

 

Miljöinspektör
Barbro Wallgren
0248-70 144

Miljöinspektör
Martin Clarstedt
0248-70 142

Dala Vatten och Avfall AB

Kundtjänst 020-20 02 10

 

Denna sida uppdaterades 2014-11-07 av emma larsson