Mat, lunch

Grönsaker odlade på Stiernhööksgymnasiet. Foto: © Y. Öhrnell


Verksamheten sköts av stab och serviceförvaltningens kostenhet och riktas mot förskola och skola samt äldreomsorg.
Länk till matsedlarna finns till höger.

Ambitionen är

  • att erbjuda måltider i förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg som är goda, vällagade och näringsriktiga.
  • att följa livsmedelverkets rekommendationer för bra mat i förskola och skola och följa socialstyrelsens rekommendationer för äldre.
  • att i öka valmöjligheten och vara lyhörda för våra kunders önskemål.

Viktiga mål

  • god service och bra bemötande ska alltid genomsyra kostenhetens verksamhet.
  • öka användningen av kravproducerade livsmedel från gymnasieskolan, exempelvis kött och potatis.
  • kommunen har som mål att bli självförsörjande på kött, chark och potatis. Läs gärna mer om projekt Återtaget.
  • måltiden serveras vid lämplig tidpunkt och i en trevlig, lugn och avstressande miljö.

Kosten tillagas i sju tillagningskök. För barn och elever finns köken i Stiernhööksgymnasiet, Rättviksskolan, Vikarbyns skola, Bodamål och Furudals skola. För äldreomsorgen finns köken på Springkällan, Furan och Bodamål. Därtill finns elva mottagningskök på mindre skolor och förskolor.Kontaktinformation

Kostchef
Anders Frodig
0248-70 314

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Kostenheten
795 80 Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-30 av Yvonné Wennberg Öhrnell