Insamlingsstiftelsen Livskällan


... för äldre, demenshandikappade och funktionshindrade

Vi behöver din hjälp!

Stiftelsen ska ge ekonomiska förutsättningar till att skapa trivsel, glädje och aktiviteter för våra demenshandikappade, äldre och funktionshindrade i Rättviks kommun, samt ge anhörigvården möjlighet till rekreation.

Exempelvis kan personal som arbetar med aktiviteter på boendena söka medel till sin verksamhet. Aktiviteter ska gagna de boende och kan vara i form av musik och annan trevlig stimulans.

Livskällan är en ideell stiftelse som är politiskt fristående och utan koppling till stat, kyrka och kommun.

Stiftelsens styrelse är

Ordförande Steinar Dahl, vice ordförande Elisabeth Johansson, sekreterare Nils Uhlén, Ulla-Britt Dahl, Ewa Hall-Aldegren.

Du kan stödja stiftelsen genom bidrag, gåva, testamente eller med en minnesgåva.Kontaktinformation

Steinar Dahl
0250-20 517

Postgiro: 290779-8
Bankgiro: 5839-7985 

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-09 av Yvonné Wennberg Öhrnell