Ledig kommunal tomtmark i Rättvik

Karta: Samhällsutvecklingsförvaltningen


Här finns ledig tomtmark

Ledig tomtmark finns vid de röda markeringarna i kartan ovan.

Klicka dig till områdena med hjälp av länkarna till vänster.Kontaktinformation

Mark- och planenheten
Eva Åkerman
0248-70 153

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2013-05-27 av emma larsson