Kundval i hemtjänsten


LOV - lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem (LOV – Lag 2008:962) reglerar vad som gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Konkurrens om bästa kvalitet

Kommunen bestämmer förutsättningarna för valfrihetssystemet genom avtal. Alla leverantörer som ansöker om att få vara med, och som uppfyller de fastställda kraven, godkänns.

Kommunen ansvarar för att du får information om samtliga leverantörer som du kan välja på. För dig som inte gör något val finns det ett ”ickevalsalternativ”.

En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är din rätt att byta leverantör av tjänsten om du önskar.

Du ges möjlighet att välja den leverantör som du tycker har den bästa kvaliteten.

Ingen priskonkurrens – inte dyrare för individen

För dig är det maxtaxa som gäller, alltså ingen förändring i dina kostnader för hemtjänst.

För utförare som ansöker om att leverera tjänster inom kundvalssystemet innebär ingen priskonkurrens. Alla utförare inklusive kommunens egen hemtjänst får samma ersättning per utförd timme.Kontaktinformation

Karin Göras
0248-70 224 (08.30-09.30)

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-09 av Yvonné Wennberg Öhrnell