Kulturpris och stipendier

Kulturpristagare 2011

Utdelning av kulturpriset 2013. Kulturpristagare Elisabeth Anlén. Foto: Märta Kallur


Kulturpris 2013
Rättviks kulturpris 2013 tilldelas Elisabeth Anlén. Elisabeth, numera pensionerad lärare, fortsätter att drivas ett stort engagemang för att på ett pedagogiskt och praktiskt sätt leda dagens barn tillbaka till sent 1800-tal. 

Elisabeth har under många år bjudit in till en så kallad tidsresa, vilket innebär att skolbarnen får komma till Ollas Ollesgård där de under en dag får tidstypiska kläder, tidstypiska namn och får delta i de sysslor som var brukligt på den tiden.

Elisabeth väjer inte för den extra ansträngningen det innebär att ställa till med tunnbrödsbak, koka tvättvatten och sy tidstypiska kläder. Elisabeth är en eldsjäl som rent praktiskt visar på det slit och den värme som rymdes i barnens vardag förr i tiden, en kunskap skolbarnen bär med sig. 

Rättviks kommun visar sin uppskattning med att tilldela Elisabeth Anlén Rättviks kulturpris 2013.

Rättviks kommuns kulturpris
utdelas årligen som erkänsla för eller stöd åt förtjänstfull insats inom olika kulturområden såsom forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell verksamhet. 

Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i Rättvik eller har anknytning till Rättviks kommun.
Kulturpriset utdelas årligen och består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till 10 000 kronor.

Utdelningsrutin: mottagare av kulturpriset utses varje år före den sista november.
Pristagare utses av kommunstyrelsen efter förslag från allmänheten eller från kulturenheten.
Förslag inlämnas eller insändes till: 
Rättviks kommun, 795 80 Rättvik
E-post: kultur@rattvik.se

Kulturpristagare i Rättvik

2013 Elisabeth Anlén

2012 Cia Embretsen

2011 Karin Karls, Lennart Nygårds och Astrid Lindquist

2010 Kerstin och Jim Orr

2009 Arne Bjernulf

2008 Pers Hans Olsson

2007 Ingrid och Sune Bergman
2006 Sjurbergs byalag
2005 Sune Garmo
2004 Ulla Hjort, Sven-Erik Swenn
2003 Ingrid Sandh
2002 Marie Hedberg (postumt)
2001 Roland Pettersson
2000 Evert Sandin
1999 Sid Jansson
1998 Gudrun Kellner och Gunnel Larsen
1997 Margareta Dellefors
1996 Ingen utdelning
1995 Kent-Göran Nygårds och Mats Peres
1994 Thomas Hellström och Poul Larsen
1993 Hans Börtas och Rättviks Lilla Spelmanslag
1992 Hans-Erik Åkerman
1991 Karin Hedman-Larsson, Birgit Säterkvist
1990 Rune Lindenor
1989 Alfred Söderkvist
1988 Ingemar Jansson
1987 Svea och Gustav Pekkos
1986 Bertil Spåman
1985 Märta Gisslar
1984 Johannes Marxen, Bertil Gatu
1983 Axel Runns, Axel Björklund
1982 Rättviks spelmanslag
1981 Sven Florén, Gunnar Ekström
1980 Anita Sold, Pål Olle Dyrsmeds
1979 Georg Landberg, Per Thorslund, Tord Tjeder 

Denna sida uppdaterades 2014-12-10 av Brita Westerman