Socialförvaltningen

 

Riktnummer 0248

 

tfn

fax

Socialförvaltning, expedition

70 220

70 346

Familjebehandlare 70 373  

Ungdomsmottagning

70 020

 

     
Kommunens Rehab    

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster

Hjälpmedel

 70 350

 

     
Samordnare Hemsjukvården    
Strömkvist, Ingegerd  70 728  
     

Resursenheten

Vikariepool för äldreomsorgen och stöd- och omsorgsverksamheter

70 100  
     
Bergman Troll, Lars 70 220  
Bolén Inga-Lill, biståndshandläggare 70 310  

Borssén, Per

70 220

 

Buki, Robert 70 220  

Cederquist-Olsson, Yvonne

70 208

 

Englander, Marie 70 220  
Fröyen, Lena
verksamhetschef LSS, IFO, biståndshandläggare
70 200  
Gammelgård, Julia 70 220  
Granath, Annelie
MAS-sjuksköterska
70 312  
Gräfnings, Ulrika
enhetschef IFO
70 484  

Göras, Karin
enhetschef och biståndshandläggare

70 224

 

Hall, Marita, vik enhetschef LSS 70 491  
Hansson, Linda, samordnare resursenheten 70 100  
Henriksson, Emelie, biståndshandläggare 70 209  

Holén Åsa

70 610

 

Hållmats Bergvik, Anna-Lena
socialchef

70 215

 

Johansson, Elisabeth, anhörigsamordnare buketten 70 394  
Johansson, Eva 70 220  
Jönslars, Ulla 70 333  

Kallberg, Ann-Marie

70 220

 

Kajgård, Marina 70 220  
Land, Susanne 70 220  
Linden, Svetlana, vik 1:e soc.sekreterare 70 220  
Lindgren, Susanne
enhetschef sjuksköterska
70 381  
Lispers, Helene 70 220  

Linzie, Lena

70 220

 

Ljung, Kerstin

70 379

79 86 03 

Löf, Birgit 70 332  
Magnusson, Maria 70 220  
Mases, Ulrika 70 220  
Matsson, Anna, 70 220  
Mollakuqe Shaka, LSS-sköterska 70 488  
Munters, Johanna
omsorgschef
70 308  

Norgren, Pia
biståndshandläggare  

70 284

 

Olsson, Björn, biståndshandläggare LSS 70 223  
Olsson, Marie 70 220  
Pedersen, Jessica, projekt 70 383  
Rocking, Lovisa 70 220  

Rönnberger, Siv

70 220

 

Staffas, Marie, enhetschef resursenheten

70 403

 

Ström, Annica
projekt

70 389

 

Svensson, Ingrid
demenssköterska
70 477  

Syrén, Susanne, biståndshandläggare

70 237  

Östmark, Eva

70 154  

 

 

 

Närheten, Reparatörvägen 10

70 159

 70 059

Tyskhagen, Jessica, enhetschef

70 216

 

Gabrielsson, Maria

70 201

 

Iseni, Ragip,
 
70 230  
Saffar, Oskooei,
psykolog
70 159  

 
   

Familjebehandlare

 70 373

 

     

Ungdomsmottagningen

70 020

 

Lehnberg, Mia, kurator 70 020  
     

Omsorg om funktionsnedsatta

 

79 86 03 

Klingh, Gunilla,
enhetschef
70 471  
Smårs, Inger, assistent 70 309  
Löfhaugen, Åsa
samordnare
70 494  
Tjäder, Kristina, handledare växthuset gymnasiet 70 499  
Ström, Annica, handledare växthuset gymnasiet 70 389  
Östmark, Ewa, kontaktperson ledsagare 70 154  

Daglig verksamhet
Enåboden, Torggatan 8 B, Rättvik

70 663

 

Daglig verksamhet
Knuten, Höök Olles väg 4, Rättvik

70 664, 70343

 

Daglig verksamhet
Läkarvillan, Torggatan 20, Rättvik
70 486  
Daglig verksamhet
Regnbågen

70 665

 

 

 

 

Jacobs, Marcel
vikarierande enhetschef

70 342

 

Smårs, Inger
assistent
70 309  
Hedslunds boendestöd
Golfvägen 3B, Rättvik
70 344/70 044  
Dagverksamhet psykiatri
Golfv 3 A, Rättvik
70 379  
Nyåkersgruppbostad, Boda Nyåkersgatu 4, Boda 70 840, 70 841  
Enålunds serviceboende
Enålundsv 4, Rättvik
70 323, 70 623, 70 624  

Gruppboende Utsikten

Hansvägen 8, Boda Kyrkby

70 487  
Baekkelund, Marita vikarierande enheteschef 70 491  
Smårs, Inger
assistent
70 309  
Gruppboende Solkullan
Torgg 11B, Rättvik
70 380  
Gruppboende Ängen
Skolgatan 9, Rättvik
70 354  
Torggatans gruppbostad Torggatan 6B, Rättvik 70 414, 70 424  
Daglig verksamhet, Läkarvillan, Torggatan 20, Rättvik 70 486  
     

Äldrecenter

 

10 054

Buketten, anhörigstöd

70 094, 70 394

 

Expedition

70 410

 

Mitt-i-Milla

70 244

 

Johansson, Elisabeth, anhörigsamordnare

70 394

 

Demenssjuksköterska    

Svensson, Ingrid
Demenssjuksköterska, Hemsjukvården, Prästskogen

70 477

 

 

 

 

Hemtjänsten, Äldrecenter

 

10 054 

Ekström, Marianne
assistent

70 336

 

     
Hansson, Louise, enhetschef 70 243  
     
Hemtjänsten Centrala 70 351, 070-26 11 467  
Hemtjänsten Knekten 70 347, 070-61 98 166  
     
Modig, Yvonne,  enhetschef 70 242  

Hemtjänsten Björken

70 229, 070- 23 19 856  

Hemtjänsten Vikarbyn

70 522, 070- 64 63 196

 

Hemtjänsten Söderås/Lerdal

70 522, 070- 65 81 450

 

 

 

 

Backåkerns servicehus, Boda

 

40 463

Hemtjänst Boda    
Kök 70 508  

Van Aarem, Susanne
enhetschef, Backåkern

70 507

 

Wikholm, mathilda, enhetschef hemtjänst 0258-10 890  

Sundberg, Eva
assistent

70 481

 

Sjuksköterska, expedition

70 506

 

Hemtjänsten Boda

70 504, 070-49 48 617

 

Avdelning Gul-Blå

70 508

 

Korttidsboende

70 509

 

Jourtelefon 70 580  

 

 

 

Enåbacken, servicehus

 

70 361 

Kök, Springkällan

70 249  

Åhs, Agneta
enhetschef

70 404

 

Sköld, Eva
assistent

70 166

 

Sjuksköterska, Gläntan

70 441  

Sjuksköterska, expedition

70 405

70 405

Sjuksköterska, expedition 70 448  

Sjuksköterska, LSS

70 488  

Tallgläntan

70 406

 

Tallhöjden

70 401, 70 409

 

Tallvägen

70 402, 70 480

 

Glädjen/daglig verksamhet
för dementa

70 490

 

   

 

 

Enådal, servicehus

 

70 304 

Skoglund, Lindeström, Caroline
enhetschef
70 240  

Junell, Yvonne
assistent

70 241

 

Dagverksamhet

70 324

 

Sjuksköterska, expedition

70 327
070-697 37 26

 

Sjuksköterska , omsorg 70 488  

Gräsbacken

70 247

 

Gräshöjden

70 378

 

Gräsvägen

70 246

 

Solbacken

70 328  

Solvägen

70 248

 

Springkällan, kök

70 249

 

 

 

 

Orestrands servicehus, Furudal

   

0258-10 729

Hemtjänst Furudal    

Susanne, Van Aarem, enhetschef Orestrand

70 507

 

Wikholm, Mathilda, enhetschef Hemtjänst 0258-10 890  

Sundberg, Eva
assistent

0248-70 481

 
Janet Hansson
dagverksamheten Lingontuvan
0258-10 810  

Sjuksköterska, expedition

0258-10 892  

Avdelning 1

0258-10 893

 

Avdelning 2

0258-10 894

 

Hemtjänsten Furudal

0258-10 895, 070-69 11 825  

Kök, Furan

0258-10 896

 

Nattelefon 0258-10 813  

Lassar, Robert
vaktmästare

0258-10 932

 

 

 

 

Prästskogen

 

 

Pettersson, Elisabet
enhetschef

70 521

 

Mattsson, Rita
assistent

70 520

 

Blåklockan

70 528

 

Gullvivan 1

70 531

 

Gullvivan 2

70 529  

Sjuksköterska, expedition

70 535, 70 523

 

Fyran, personal

70 527

 

Sjuksköterska, expedition
(Fyran)

70 525, 70 526

 

Kök, Springkällan 70 249  

 


 

 

Denna sida uppdaterades 2014-12-15 av Agneta Andersson