Intern service

 

Intern service

Riktnummer 0248

tfn/mobil

fax


 
   

Kostenheten

   79 88 26

Frodig, Anders
kostchef

70 314

 

Woxmark, Susann

70 274

 

 

 

 

Städchef, lokalvård

 

79 88 26

Frid-Linder, Lena
städchef

70 602  
     

It-enheten

Kundstöd

 70 202

 

Andrén, Thomas

70 809

 

Eklund, Bengt

70 802

 

Flink, Tony 70 805  

Kästel, Chris

70 807  

Larsson, Andreas

70 806  

Rehnberg, Tommy
it-chef

70 800

 

Sjöblom, Eva

70 804

 

Westlund, Stefan    

70 808

 

 

 

 

Tryckeri - Post

 

 70 150

Westlund, Krister

70 337

 

 

 

 

Telefoni

 

 

Andersson, Agneta

70 909

 70 150

Hansjons, Anna-Karin

70 801

 

 


 

Rättviks Fastigheter AB    
Felanmälan 70 290. Efter kontorstid 0746-38 98 43  
Vaktmästeri 70 290  
Teknik 70 290  
Park och väg 70 348  
     

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-29 av Agneta Andersson