Kommunens organisation

Organisationsstruktur för Rättviks kommun

Organisationsstruktur för Rättviks kommun.


Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Utöver de obligatoriska kommunstyrelse, valnämnd, revision och överförmyndare har Rättviks kommun en miljö- och byggnadsnämnd som fattar beslut i miljö- och byggnadsärenden. Övriga facknämnder avskaffades 2007.

Tillsammans med Leksands kommun har Rättviks kommun två nämnder

  • Gemensam nämnd inom socialtjänsten
  • Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen

 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv/sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.  

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter, fördelade på partier utifrån valresultatet 2010 enligt följande mandatfördelning:

Parti

 Mandat

 Män

 Kvinnor

Socialdemokraterna (S)

14

7

        7   
Centerpartiet (C)

10

6

        4
Moderaterna (M)

6

4

        2
Folkpartiet (FP)

2

1

        1
Vänsterpartiet (V) 

2

1

1

Kristdemokraterna (KD) 

1

 

         1
Miljöpartiet De Gröna (MP)
1 vakant mandat

2

1

 

Sveriges Pensionärers
Intresseparti (SPI)

1

1

 

Sverigedemokraterna (SD)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Politisk majoritet

Den politiska ledningen för mandatperioden 2010-2014 består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti som samarbetar och bildar den styrande majoriteten. De har 20 av de 39 mandaten i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning - diagram

Diagram mandatfördelning 2010

Rättviks kommuns logotyp


Kontaktinformation

Rättviks kommun
795 80 Rättvik
rattvik@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-22 av Margareta Östberg