Rättvik
läsWEB

Kommunens organisation

Schema över Rättviks kommun organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Utöver de obligatoriska kommunstyrelse, valnämnd, revision och överförmyndare har Rättviks kommun en miljö- och byggnadsnämnd som fattar beslut i miljö- och byggnadsärenden, samt en Individnämnd som fattar beslut i individärenden. Övriga facknämnder i kommunen avskaffades 2007.

Tillsammans med Leksands kommun har Rättviks kommun två nämnder

  • Gemensam nämnd inom socialtjänsten
  • Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv och sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter, fördelade på partier från valresultatet 2014 enligt följande mandatfördelning:

Kommunfullmäktige
Parti Mandat Män Kvinnor
Centerpartiet (C) 13 6 7
Socialdemokraterna (S) 12 6 6
Moderaterna (M) 5 3 2
Sverigedemokraterna (SD) 3 1 2
Miljöpartiet De Gröna (MP) 2 1 1
Vänsterpartiet (V) 2 1 1
Kristdemokraterna (KD) 1   1
Folkpartiet (FP) 1   1

Politisk majoritet

Den politiska ledningen för mandatperioden 2014-2018 består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som samarbetar och bildar den styrande majoriteten. Tillsammans har de 20 av de 39 mandaten i kommunfullmäktige.

Denna sida uppdaterades 2015-02-06 av Yvonné Wennberg Öhrnell

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Rättviks kommun
vx 0248-70 000
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Förvaltning/Enhet
795 80 Rättvik

Relaterad information

Rättviks kommuns organisation PDF
Förtroendevaldaöppnas i nytt fönster

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12

Producerad av

Impera