Kommunens organisation

Organisationsstruktur för Rättviks kommun

Organisationsstruktur för Rättviks kommun.


Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Utöver de obligatoriska kommunstyrelse, valnämnd, revision och överförmyndare har Rättviks kommun en miljö- och byggnadsnämnd som fattar beslut i miljö- och byggnadsärenden. Övriga facknämnder avskaffades 2007.

Tillsammans med Leksands kommun har Rättviks kommun två nämnder

  • Gemensam nämnd inom socialtjänsten
  • Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen

 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har en lednings- och en samordningsfunktion och ett övergripande ansvar för ekonomisk och fysisk planering, strategifrågor, näringsliv/sysselsättning, information, räddningstjänst, mark- och bostadsfrågor, kollektivtrafik med mera.  

Kommunfullmäktige 2014-2018

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter, fördelade på partier utifrån valresultatet 2014 enligt följande mandatfördelning:

Parti

 Mandat

 Män

 Kvinnor

Centerpartiet (C)

13

6

        7   
Socialdemokraterna (S)

12

6

        6
Moderaterna (M)

5

3

        2
Sverigedemokraterna (SD)

3

1

        2
Miljöpartiet de gröna (MP)         2      1         1
Vänsterpartiet (V) 

2

1

1

Kristdemokraterna (KD) 

1

 

         1
Folkpartiet (FP)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk majoritet

Den politiska ledningen för mandatperioden 2014-2018 består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som samarbetar och bildar den styrande majoriteten. De har 20 av de 39 mandaten i kommunfullmäktige.

Rättviks kommuns logotyp


Kontaktinformation

Rättviks kommun
795 80 Rättvik
rattvik@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2014-11-21 av Margareta Östberg