Rättviks kommun

Kommunhuset i Rättvik

Kommunhuset i Rättvik sommartid. Foto: © Y. Öhrnell


Miniatyrkarta över SverigeRättviks kommun är belägen i mellersta Dalarna, i Siljansbygden endast 28 mil norr om Stockholm.

Kommunen omfattar
2 181 kvadratkilometer
och är 9,3 mil lång.

Rättviks kommuns vapen  Sockenvapen, dåvarande Boda socken  Dåvarande Ore sockens vapen
Rättvik         Boda          Ore

Rättviks kommun består av de tre församlingarna Rättvik, Boda och Ore och har tillsammans en befolkning om
cirka 11 000 personer.

Rättvik tillhör skattekontoret i Falun.
För skatte- och folkbokföringsupplysningar samt plats för inlämning av deklaration finns mer information på Skatteverkets webbplats.

Rättvik tillhör Mora tingsrätt.
Tingsrätten handlägger brottmål och tvistemål.

Logotyp - Rättviks kommun


Kontaktinformation

Rättviks kommun
795 80 Rättvik
vx 0248-70 000
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhuset
Vasagatan 1, Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2013-11-17 av Yvonné Wennberg Öhrnell