Återtagsprojekt

Svart-vita kor på väg mot kameran. Höstfärger på träden och dimma i skogsbrynet.

En höstdag i hagen. Foto: © Y. Öhrnell


Rättviks kommun ska bli självförsörjande på kött, chark och potatis.

Det egenproducerade köttet ska återtas vid slakteriet i Ickholmen och förädlas vid Siljans Chark i Mora.

Projektnamnet Återtag syftar på tre mål i projektet.

   – Öka kvaliteten på maten som serveras i förskolor och skolor     
      och inom äldreomsorgen.

   – Minska transporterna och ha egen KRAV-produktion.   
   – Skapa en matproduktion som är långsiktigt hållbar.

  • Återta egen produktion av kött och kravpotatis.
  • Återta makten och kontrollen över matproduktionen.
  • Återta igenväxt åker- och betesmark och återfå det öppna landskapet.

Projektet startade 2006.

Mål och delmål

Det finns en rad underprojekt som stöttar projektets syfte:

  1. Ny ladugård byggs vid Stiernhööksgymnasiet.
  2. Nuvarande ladugård och stall byggs om för hästar i en del och svinuppfödning i den andra. Det nya stallet planeras att inrymma Rättviks Ridklubbs hästar.
  3. Kallt lösdriftsstall byggs för kvigor och stutar.
  4. Det utökade djurantalet kräver mycket ny mark för odling och bete. Målet är att inte ta mark från redan befintliga aktörer. Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning tar fram mark som inte brukas idag.
  5. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram mark för en gödselbrunn i södra Rättvik.
  6. Serviceavdelningen arbetar med logistiken för att ta hand om produkterna som återtas samt tillagning.
  7. Undersöka möjligheterna till att anlägga en biogasanläggning för att återvinna energi ur gödsel och slaktavfall.


Kontaktinformation

Projektledare
Gustav Svensson
0248-70 421

Rektor vid naturbruksprogrammet
Stig Liljergren
0248-70 400

Kostchef
Anders Frodig
0248-70 314

 

Denna sida uppdaterades 2014-11-04 av Yvonné Wennberg Öhrnell