Rättviks kommun

Kallelser

Rättviks kommun har inga facknämnder. Frågor som rör skola, vård och omsorg beslutas i kommunstyrelsen, som har totalansvar för verksamheterna.  

Förteckning över förkortningar

BO – Begravningsombud
BRÅ – Brottsförebyggande rådet
BU – Bildningsutskottet
DVAAB – Dala Vatten och Avfall AB
FS – Frankzonska Stiftelsen
FU – Finansutskottet
GHD – Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna
GNS – Gemensam nämnd inom socialtjänsten - Leksand och Rättvik
GNV – Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen - Leksand och Rättvik
IND – Individnämnd
KF – Kommunfullmäktige
KPR – Kommunala pensionärsrådet
KRIS – Krisledningsnämnden
KS – Kommunstyrelsen
KSAU – Kommunstyrelsens allmänna utskott
LMF – Lantmäteriförrättningar tätortsförhållanden
LMF2 – Lantmäteriförrättningar skogs- o jordbruk
LS – Leksands Sparbank
MOB – Miljö- och byggnadsnämnden
MT – Mora Tingsrätt
NSF – Nedansiljans samordningsförbund
NÄRVIK – Föreningen Näringsliv Rättvik
PU – Personalutskottet
RBKR – Revisorer kommunens räkenskaper
RD – Region Dalarna
RFAB – Rättviks Fastigheter AB
RKAB – Rättviks kommun Kommunhus AB
RN – Räddningsnämnden
RSAB – Rättviks Skoljordbruk AB
RTAB – Rättvik Teknik AB
RU – Rådet för ungdomsfrågor
SBT – Siljans Båttrafik
SBU – Samhällsbyggnadsutskottet
SDG – Stiftelsen Danielsgården
SGW – Stiftelsen Gustaf Wasa
SRN – Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond
SU – Socialutskottet
TR – Tillgänglighetsrådet
VB – Valberedning
VN – Valnämnden
ÖF – Överförmyndare

Denna sida uppdaterades 2017-01-09 av Yvonné Wennberg Öhrnell

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
rattvik@rattvik.se

Kanslienheten
0248-70 111, 70 113, 70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Information