Kallelser

Kallelser på hög.


Rättviks kommun har inga facknämnder. Frågor som rör skola, vård och omsorg beslutas i kommunstyrelsen, som har totalansvar för verksamheterna.   

Aktuella kallelser presenteras som undersidor till den här sidan. Finns det ingen undersida så finns det för tillfället ingen aktuell kallelse.

Förkortningar som används:

Bb = Bildningsberedningen

Khr = Kommunala handikapprådet

Kpr = Kommunala pensionärsrådet

Ks = Kommunstyrelsen

Ksau = Kommunstyrelsens allmänna utskott

KF = Kommunfullmäktige

Kv = Kundvalsrådet

Mob = Miljö- och byggnadsnämnden

Pu = Personalutskottet 

RBAB = Rättviksbostäder AB

RFAB = Rättviks Fastigheter AB (före våren 2010 Rättviks Förvaltningsfastigheter AB)

Ruf = Rådet för ungdomsfrågor

RKAB = Rättviks kommun Kommunhus AB

RTAB = Rättviks Teknik AB

Shbb = Samhällsbyggnadsberedningen

Su = Socialutskottet

UU = Ungdoms- och utbildningsberedningen

Rättviks kommuns logotyp


Kontaktinformation

Kommunkontor
Vasagatan 1, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

0248-70 111, 70 113,
70 184

 

Denna sida uppdaterades 2014-07-02 av Margareta Östberg