Personalinloggning mejlprogram
Inloggning för skribenter
Rättviks kommuns vapen
Rättvik
läsWEB

Kallelser

Rättviks kommun har inga facknämnder. Frågor som rör skola, vård och omsorg beslutas i kommunstyrelsen, som har totalansvar för verksamheterna.   

Aktuella kallelser presenteras som undersidor till den här sidan. Finns det ingen undersida så finns det för tillfället ingen aktuell kallelse.

Förkortningar som används

Bu = Bildningsutskottet

Fu = Finansutskottet

(Khr = Kommunala handikapprådet)

Kpr = Kommunala pensionärsrådet

Ks = Kommunstyrelsen

Ksau = Kommunstyrelsens allmänna utskott

KF = Kommunfullmäktige

Kv = Kundvalsrådet

Mob = Miljö- och byggnadsnämnden

Pu = Personalutskottet 

RBAB = Rättviksbostäder AB

RFAB = Rättviks Fastigheter AB (före våren 2010 Rättviks Förvaltningsfastigheter AB)

Rtr = Rättviks Tillgänglighetsråd

Ruf = Rådet för ungdomsfrågor

RKAB = Rättviks kommun Kommunhus AB

RTAB = Rättviks Teknik AB

Sbu = Samhällsbyggnadsutskottet

Su = Socialutskottet

Denna sida uppdaterades 2016-10-12 av Yvonné Wennberg Öhrnell

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
rattvik@rattvik.se

Kanslienheten
0248-70 111, 70 113, 70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12