It-support direkt

It-support direkt för dig som är 65+ eller har en funktionsnedsättning


April 2014

Projektet It-support direkt avslutas 15 maj 2014.

Augusti 2013
Är du bosatt i Rättviks kommun, eller någon av de övriga 7 kommuner och 7 landsting som är med i försöket, har du tillgång till gratis telefonsupport av It-support direkt till maj 2014. (Planerna är att det blir en fortsättning och vi återkommer med mer information under våren.)

Den som har fått konsumentprodukter, som underlättar kommunikation, rekommenderade av Landstinget Dalarna har från 2012 tillgång till gratis telefonsupport av It-support direkt.

 

"Alla måste kunna ta del av allt som finns på nätet. Och all annan teknik med för den delen."

Från den 15 oktober 2010 är det möjligt för alla som är 65+ och personer med funktionsnedsättning som bor i Rättviks kommun att få gratis telefonsupport när TV:n eller datorn krånglar.

Supporttjänsten gäller även digitalboxen, bredbandet, skrivaren, mobiltelefonen, digitalkameran, internetsupport och all annan ny teknik som kan finnas i hemmet. Hjälpen är gratis och samtalet kostar som ett lokalsamtal.

Hjälpmedelsinstitutet står bakom tjänsten som tidigare finansierades av Arvsfonden och kommunikationsmyndigheten PTS.
Från januari 2012 är det PTS som finansierar projektet och under året ska förslag på en permanent tjänst gällande för hela landet tas fram.

Försöket drivs i samverkan med Neurologiskt Handi­kappades Riksförbund, Synskadades Riks­förbund, Seniornet, Sveriges CallCenter Förening SCCF, Transcom, PTS, HI och försökskommunerna.Kontaktinformation

Webbredaktör
Yvonné Wennberg Öhrnell
0248-70 125

 

Denna sida uppdaterades 2014-04-10 av Yvonné Wennberg Öhrnell