It-support direkt


April 2014

Projektet It-support direkt avslutas 14 maj 2014.

Augusti 2013
Är du bosatt i Rättviks kommun, eller någon av de övriga 7 kommuner och 7 landsting som är med i försöket, har du tillgång till gratis telefonsupport av It-support direkt till maj 2014. (Planerna är att det blir en fortsättning och vi återkommer med mer information under våren.)

Den som har fått konsumentprodukter, som underlättar kommunikation, rekommenderade av Landstinget Dalarna har från 2012 tillgång till gratis telefonsupport av It-support direkt.

 

"Alla måste kunna ta del av allt som finns på nätet. Och all annan teknik med för den delen."

Från den 15 oktober 2010 var det möjligt för alla som är 65+ och personer med funktionsnedsättning som bor i Rättviks kommun att få gratis telefonsupport när TV:n eller datorn krånglar.

Supporttjänsten gällde även digitalboxen, bredbandet, skrivaren, mobiltelefonen, digitalkameran, internetsupport och all annan ny teknik som kan finnas i hemmet. Hjälpen var gratis och samtalet kostade som ett lokalsamtal.

Hjälpmedelsinstitutet stod bakom tjänsten som tidigare finansierades av Arvsfonden och kommunikationsmyndigheten PTS.
Från januari 2012 var det PTS som ensamt finansierade projektet och ett förslag på en permanent tjänst gällande för hela landet togs fram.

Försöket drevs i samverkan med Neurologiskt Handi­kappades Riksförbund, Synskadades Riks­förbund, Seniornet, Sveriges CallCenter Förening SCCF, Transcom, PTS, HI och försökskommunerna.Kontaktinformation

Webbredaktör
Yvonné Wennberg Öhrnell
0248-70 125

 

Denna sida uppdaterades 2014-05-07 av Yvonné Wennberg Öhrnell