Personalinloggning mejlprogram
Rättvik
läsWEB

Invandring och integration

Figurer i olika färg.

mostphotos.com/AndyBckmn

Rättvik välkomnar flyktingar

Vill du vara kontaktperson?

Rättviks kommun har valt att ta emot flyktingar. Det är staten som finansierar flyktingmottagandet.

Statens krav på kommunen

Kommunen måste ha skriftliga individuella introduktionsplaner för flyktingarna. Kommunen ska erbjuda svenskundervisning och introduktion, anpassad till person, så att introduktionen blir möjlig.

Introduktionsplanen – detta ingår

 • boendet
 • den personliga situationen
 • familjeförhållanden
 • utbildnings- och yrkeserfarenhet
 • utbildning i svenska och studieorientering
 • samhälls- och arbetslivsorientering
 • rådgivning
 • arbetsmarknadsservice.

Flyktingar och invandrare omfattas av samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som vilken kommuninvånare som helst. Personen är själv ansvarig för sin egen introduktionsplan. I den individuella introduktionsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under introduktionstiden.

Integrationspolitikens mål är

 • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
 • En samhällsgemenskap som bygger på mångfald.
 • En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans av alla oavsett bakgrund och som alla är medansvariga för.

Språket och de koder som ett samhälle är uppbyggt av är viktigt bli en del av för att integreras i vårt samhälls- och arbetsliv.

Dokument som ligger till grund för introduktionsarbetet är

 • Propositionen 1997/98:16 ”Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik”.
 • Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera.
 • Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Alla som flyttar till Sverige och som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknade skäl har rätt att få introduktion. Målet med introduktionen är att den ska leda till egenförsörjning.

Du kan hjälpa till genom att vara kontaktperson till någon av de nyanlända. Kontakta kommunens samordnare.

Denna sida uppdaterades 2015-12-10 av Yvonné Wennberg Öhrnell

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Samordnare
Jessica Tyskhagen
0248-70 216

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12

Teletal 020-221144

Producerad av

Impera