Personalinloggning mejlprogram
Inloggning för skribenter
Rättviks kommuns vapen
Rättvik
läsWEB

Invandring och integration

Figurer i olika färg.

mostphotos.com/AndyBckmn

Rättvik välkomnar flyktingar

Mottagande av nyanlända flyktingar

Rättviks kommun har valt att ta emot flyktingar. Det är staten som finansierar flyktingmottagandet. Kommunens ansvar i mottagandet är att ordna med bosättning, erbjuda SFI- svenska för invandrare och samhällsintroduktion på personens modersmål. De nyanlända med uppehållstillstånd får under två är en etableringsersättning som ska räcka till bostadshyra och uppehälle under den tid tar att etablera sig i kommunen. En etableringsplan tas fram av arbetsförmedlingen. För att få ersättningen måste den nyanlände delta i SFI och praktik 40 timmar i veckan under en tvåårs-period.

Flyktingar och invandrare omfattas av samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som vilken kommuninvånare som helst. Personen är själv ansvarig för sin egen etableringsplan. I den individuella etableringsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under etableringstiden.

Alla som flyttar till Sverige och som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få hjälp med sin etablering. Målet med etableringen är att den ska leda till egenförsörjning.

Integrationspolitikens nationella mål är

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • En samhällsgemenskap som bygger på mångfald.
  • En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans av alla oavsett bakgrund och som alla är medansvariga för.

Språket och de normer som ett samhälle är uppbyggt av är viktigt bli en del av för att integreras i vårt samhälls- och arbetsliv.

Vill du bli kontaktperson?

Du kan hjälpa till genom att vara kontaktperson till någon av de nyanlända. Kontakta kommunens samordnare.

 

 

 

Denna sida uppdaterades 2016-09-26 av Yvonné Wennberg Öhrnell

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Enhetschef
Jessica Tyskhagen
0248-70 216

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Rättviks kommun söker bostäder för nyanlända.

Klicka på bilden för större format.

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12