Hållbar utveckling

Vindkraftverk på Hedboberget 08-11-05, Foto: © Annika Varghans


Begreppet hållbar utveckling handlar om människans agerande, inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt. Det handlar om människors agerande gentemot varandra och den omgivande miljön. Hållbar utveckling är en process som innebär ett långsiktigt ansvarstagande för samhällsutvecklingen och jordens resurser.

I menyn till vänster kan du läsa mer om hur kommunen arbetar för en hållbar utveckling, med:

  • avfallshantering
  • energi, kommunen bygger vindkraftverk
  • naturvårdsprojekt
  • levande odligslandskap där mat produceras lokalt och återtas bland annat i skolorna och äldreomsorgen
  • om rättviksmodellen som beskriver vikten av en bra dialog med invånarna för samhällsutvecklingen
  • skolor
  • transporter.

Miljöpolicy 

Denna sida uppdaterades 2014-10-16 av Yvonné Wennberg Öhrnell