Val av skola


Vårdnadshavarna har rätt att välja vilken skola barnen ska gå i. I första hand blir barnen placerade i en skola nära hemmet. Om ni väljer en annan skola får ni själva betala skolskjutsen.

När elever flyttar hit från en annan kommun ska vårdnadshavarna kontakta den skola som eleven tidigare gått i och begära en utflyttningsanmälan som ska skickas till oss.

Elever som går i Boda skola kan, när de ska börja årskurs 6, välja om de vill gå i Furudals skola eller på Rättviksskolan.

Valet görs på en särskild blankett som skickas hem till vårdnadshavarna under november månad varje år.

Vill du veta mer finns det länkar till Skollagen och kommunens skolskjutsregler till höger.Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen
0248-70 257 

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik. 

 

Denna sida uppdaterades 2012-10-02 av Yvonné Wennberg Öhrnell