Klass 4-5

I det här huset går klass 4-5. Foto:© 2007 Ulla Dahlin


Klass 4-5 består under läsåret 11 - 12 av 18 elever. 
Klasslärare är Annsi. 

Vi har ett mycket rymligt klassrum till vårt förfogande. Dessutom har vi flera grupprum. Lokalerna och vår vackra närmiljö ger oss stora möjligheter att variera vårt arbetssätt.

I 4-5:an lägger vi stor vikt på lästräning. Vi besöker biblioteket kontinuerligt samt läser varje dag. Värdegrundsarbete är ett naturligt inslag i vår undervisning. Ett av våra mål är att eleven ska känna trygghet och våga uttrycka sina åsikter samt tala inför publik.Kontaktinformation

Klass 4-5
Annsi Harsia-Ollas

Personalrum
0258-10922

 

Denna sida uppdaterades 2011-08-21 av Ulla Dahlin