Plattform för lärande i Rättviks skolor

Texten Fronter Rättvik och del av Fronters logotyp


Välkommen till Fronter Rättvik

Fronter Rättvik är en plattform för lärande. Det är en gemensam samling webbaserade verktyg för alla skolformer inom Rättviks kommun.

Med Fronter som verktyg strävar vi efter att förbättra kvaliteten på skolans arbete med kunskapsutveckling, kommunikation och dokumentation.

Fronter på Stiernhööksgymnasiet

Sedan augusti 2012 har gymnasiet tagit "nästa steg" när det gäller att satsa på IT och modern teknik. I samband med att skolan blir en "ett till ett" skola med en dator till varje elev satsar vi nu också på lärplattformen Fronter. Den blir nu en hörnpelare i alla gymnasiekurser.

Varje kurs får ett eget fronterrum och här lägger lärare ut sina lektionsgenomgångar, uppgifter och länkar till intressanta sajter på internet. Det innebär en extra hjälp att repetera de lektioner som hållits under dagen.

Eleverna lämnar in sina uppgifter och får också respons från sina lärare den vägen. Eftersom Fronter är tillgängligt via Internet ökar också tillgängligheten till skolan. För elever som av olika skäl inte kan delta i den ordinarie undervisningen ökar det chansen att ändå kunna följa vad som händer i skolan. Med Fronter följer funktionen att via SMS snabbt och enkelt informera elevgrupper om eventuella schemaförändringar, salsbyten, studiebesök och liknande.

Man kan säga att datorn och lärplattformen ersätter den gamla skolväskan, men vanliga böcker används givetvis också.

  

Denna sida uppdaterades 2014-04-29 av Mats Furugård