Ungdoms- och fritidskontor

Ungdomens hus och ungdoms- och fritidskontoret. Foto: 2008 Johanna Bond ©


Besök oss:
Knihsgatan 13 Wasaborg  
Postadress:
Rättviks kommun, Ungdoms- och fritidskontoret, 795 80 Rättvik
E-post: fritid@rattvik.se 
Telefon: 0248-70 000 växeln
Telefax: 0248-51 746 

Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00

Fritidschef: Lars Björklund, 0248-70 225; chef för ungdoms- och fritidskontoret; planering, ledning och samordning av arbetet inom avdelningen.

Ungdomskonsulent/föreståndare Ungdomens Hus: Christina Nordmark, 0248-70 288

Fritidsassistent: Carina Flath , 0248-70 226; handlägger bidragsansökningar, föreningsregister, lokalbokningar, lotteriärenden och föreningsservice.

Fritidsassistent: Ann-Sofie Jurell, 0248-70 228; svarar för verksamheten på fritidsgården i Furudal "Santana".

Vaktmästare: Peter Sandin, 0248-70 281; svarar för skötsel av motionsspår, skidspår och vandringsleder.


Visa Ungdoms- och fritidskontoret på en större kartaKontaktinformation

Ungdoms- och fritidskontoret
Besök: Knihsgatan 13B
Post: 795 80 Rättvik
fax 0248-51 746
fritid@rattvik.se

Expedition
0248-70 226

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Fritidsassistent
Carina Flath
0248-70 226

Ungdomskonsulent
Ungdomens hus
Christina Nordmark
0248-70 288

Fritidsassistent
AnnSofi Jurell
0248-70 228

 

Denna sida uppdaterades 2014-06-25 av Carina Flath