Rättviks kommun

Förskolor i Rättviks kommun

Två barn står på stranden vid Långbryggan.

– Det här är Siljan. Foto: © Eva Elwing.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern ett till fem år.

Lättläst

Öppettider

Ordinarie öppettider är kl 06.30–18.30, vardagar.
Förskolorna i Furudal, Boda och Vikarbyn samt förskolan och fritidshemmet i Ingels har utökat öppettiderna med 30 minuter på morgonen (kl 06.00–18.30).
En avdelning på förskolan Dal-Jerk i Rättvik erbjuder utökade öppettider på obekväm tid från kl 05.30 till 19.00 måndag–fredag. Ditt behov av barnomsorg på obekväm tid måste vara minst 3 månader-ansökan görs på särskild blankett.

Allergianpassad förskola

I centrala Rättvik på förskolan Dal-Jerk, avdelning Kringlan, erbjuds en miljö anpassad avdelning för barn med olika former av allergi.

Allmän förskola

Alla tre-femåringar erbjuds avgiftsfri förskola tre timmar per dag. Tiden förläggs till förmiddagar, inga måltider ingår. Verksamheten följer skolans terminer.

Pedagogisk omsorg – familjedaghem

är en del av förskoleverksamheten. Det är dagbarnvårdare som tar emot barn mellan ett till fem år i sina hem.

Kompetensutvecklingsdagar

Förskolorna stänger fem dagar varje år för personalens kompetensutveckling. De barn som har behov av barnomsorg dessa dagar får plats på annan förskola.

Samtliga förskolor har  gemensamma kompetensutvecklingsdagar på våren och hösten. De gemensamma dagarna, för alla förskolor, under 2016 är den 8 april, 14 juni och den 2/12.
Info för de övriga dagarna, se under respektive förskola.

Pedagogiska omsorgen har två kompetensutvecklingsdagar per år.

Våra förskolor finns i

 • Rättvik
  Dal-Jerk, Prästkragen och Myrstacken
 • Boda kyrkby
  Äppelgården
 • Furudal
  Vindförberg
 • Ingels
  Nallegården
 • Vikarbyn
  Paletten och Solgården

Mer information om förskolornas profil och inriktning finns på respektive förskolas sidor i menyn till vänster.

I Rättviks kommun finns inte några privata/enskilda förskolor eller familjedaghem med annan huvudman än kommunen.

Denna sida uppdaterades 2016-12-15 av Yvonné Wennberg Öhrnell