Förskola och barnomsorg


Barnomsorg 
är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem) och skolbarnsomsorg (fritidshem).

Förskola (dagis)
är pedagogisk verksamhet och omsorg för barn i åldrarna ett till och med fem år.

Allergianpassad förskola
I centrala Rättvik, på Dal-Jerk, avdelning Kringlan, erbjuds en sanerad miljö för först och främst barn med någon form av astma eller allergi.
Personalen på Kringlan har utbildning för att arbeta med dessa barn.

Allmän förskola är för alla tre-, fyra- och femåringar
De erbjuds avgiftsfri förskola tre timmar per dag, mellan kl 08.30 och 11.30, från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år. Erbjudandet gäller under terminstid enligt skolans läsår. Lunch eller mellanmål serveras ej.

Pedagogisk omsorg – Familjedaghem (dagmamma)
är en del av förskoleverksamheten. Det är dagbarnvårdare (dagmammorna) som tar emot barn mellan ett och fem år i sina egna hem.

Stängningsdagar/planeringsdagar
Familjedaghemmen och förskolorna har fem planeringsdagar varje år. De barn som är i behov av barnomsorg den dagen, får plats på en annan förskola dessa tillfällen.

I Rättviks kommun finns inte några privata/enskilda förskolor eller familjedaghem med annan huvudman än kommunen.

Våra förskolor finns i

Centrala Rättvik: Dal-Jerk, Prästkragen och Myrstacken
Boda kyrkby: Äppelgården
Furudal: Vindförberg
Ingels: Nallegården
Vikarbyn: Paletten och Solgården.

Mer information om förskolornas profil och inriktning finns på respektive förskolas sidor i menyn till vänster.Kontaktinformation

Anette Bergfeldt
0248-70 334

Telefontid 9-11

Sanna Tägt
0248-70 257

 

Denna sida uppdaterades 2014-12-11 av Yvonné Wennberg Öhrnell