Rättviks kommun

Stiftelser och fonder

Svenska sedlar.

Pengar. Foto: www.fotoakuten.se

Rättviks kommun förvaltar tio stiftelser/donationsfonder. Den årliga avkastningen på kapitalet är disponibelt för de ändamål som anges i respektive stiftelse/fond.

Nedan angivna stiftelser administreras av andra än kommunen. Se vidare vid varje stiftelse vem du ska kontakta vid eventuella frågor.

Edith Anderssons fond – administreras av Lions Club Rättvik

Ungdomar med funktionsnedsättning och som är hemmahörande i Rättviks kommun har möjlighet att söka pengar från fonden.

  • Ungdomar med till exempel synskada, hörselskada, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är exempel som kan vara aktuella för bidrag.
  • Bidrag lämnas till målinriktade studier som kan ge arbete eller höjd livskvalité.
  • Studier av karaktären tidsfördriv kvalificerar inte till bidrag.
  • Ungdom är du i det här sammanhanget upp till 25-års ålder.

Bidragens storlek beslutas av styrelsen i Lions Club Rättvik.

I ansökan bör du
Berätta lite om dig själv.
Vilken utbildning vill du gå? Varför?
Behöver du hjälpmedel för att kunna genomföra studierna?

Ansökan görs skriftligt och kan skickas året runt till
Lions Club
Långbacken 6B
795 35 Rättvik