Externa länkar

Foto: www.fotoakuten.se


Länklista sorterad i bokstavsordning, klicka på valfri bokstav.

Samtliga länkar är externa och ett nytt fönster öppnas för visningen.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö

 

A

Adressändring
Alla Sveriges kommuner (klickbar lista)
    Leksand
    Mora
    Orsa
Alla Sveriges landsting
    Landstinget Dalarna
Allmänna reklamationsnämnden
    Konsument Europa
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket

 

B

Banverket se Trafikverket
Barnens turistguide
Barnombudsmannen
Barnomsorgsguiden
Bergsstaten
Bilprovningen
Boda Spelmanslag
Bokföringsnämnden
Boverket
BRIS 
Brottsförebyggande rådet - BRÅ 
Brottsofferjouren
Brottsoffermyndigheten

 

C

Centerpartiet i Dalarna (C)
Civilförsvarsförbundet - Dalarna
Classic Car Week
CSN, Centrala studiestödsnämnden
 

D

Dala-Demokraten 
Dala Energi AB
Dala Vatten och Avfall AB - Vatten, avlopp, renhållning och avfall i Rättviks kommun
Dala Wärdshus
Dalarna.se
Dalarnas museum
Dalarnas Tidningar -Falu Kuriren
Dalecarlius Event Aktivitets
Dalhalla
Datainspektionen
Den virtuella floran
Domstolsverket
 

E

e-legitimation.se
Ekonomistyrningsverket
Energimyndigheten
EU-upplysningen
 

F

Finansinspektionen
Folkhälsoinstitutet
Folkmusikens Hus
Folkpartiet (FP)
Fältbiologerna
Förenta nationerna
Företagarnas riksorganisation
Företagsfakta
Försäkringskassan
 

G

Giftinformationscentralen
Gårdsnära
 

H

Hallå Norden! - Nordiska ministerrådets officiella informationstjänst för privatpersoner och företag.
Hantverksbyn i Rättvik
Hjälpmedelsinstitutet
Hotell Lerdalshöjden
Håll Sverige rent
Högskoleverket
 

I

Industrifonden
Institutet för miljömedicin
IOGT-NTO

 

J

Jordbruksverket

 

K

Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling)
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kristdemokraterna (KD)
Kvinnofridslinjen
Kör snålt för miljön - Motormännen
 

L

lagrummet.se - länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt det hundratal myndigheter som har rätt att utfärda föreskrifter.
Landsarkiven och riksarkivet
Landstinget Dalarna
Leksand-Rättvik Elnät AB - Dala Energi AB
Livsmedelsverket
LL-stiftelsen, Centrum för lättläst
LRF - Lantbrukarnas riksförbund
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelserna
Lärarförbundet

 

M

Miljöpartiet de gröna (MP)
Moderata samlingspartiet (M)
Mora tingsrätt
Musik i Dalarna
Musik vid Siljan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Mänskliga rättigheter

N

Naturhistoriska riksmuseet
   Den virtuella floran
Naturvårdsverket
Nobel Foundation
Nutek
  

O

 

P

Patent- och registreringsverket
Patientförsäkringen
PION – Portalen till svensk patientinformation 
PlanetDad - för pappor, av pappor
Polismyndigheten i Dalarna
Posten
Postnummer - hitta rätt
Pensionsmyndigheten
Pollenrapporten
PTS - Post & Telestyrelsen

 

Q

 

R
Radio Siljan
Regeringskansliet
Region Dalarna
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet och landsarkiven
Riksdag & Departement
Riksgäldskontoret
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Route 301
Rättsnätet
Rättviks folkdanslag
Rättviks Marknad
Rättviks naturskyddsförening
Rättviks spelmanslag
Rättviksparken
 

S
SCB - Statistiska centralbyrån
seniorNET.se
SGI - Sveriges geotekniska institut
SGU - Sveriges geologiska undersökning
SIDA - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Siljan turism
SIS - Standardiseringen i Sverige
SJ
Skatteverket
Skogen i skolan
Skogsstyrelsen
Skolverket
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Smittskyddsinstitutet
Socialdemokraterna (S)
Socialstyrelsen
SOS alarm
Statskontoret
Studentum - Studentum hjälper dig som vill plugga vidare att hitta information om vilka utbildningar som finns och hur man söker.
Stuguthyrning i Sverige
SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt
Sveaskog
Svensk adressändring
Sveriges kommuner och landsting - SKL
Svenska Institutet - sprider kunskap om Sverige i utlandet.
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Stöldskyddsföreningen - SSF
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
Sveriges Radio Dalarna
Sveriges Riksdag
SWEDEN.SE - Sveriges officiella webbportal
Säkerhetspolitik.se

 

T

Trafikförsäkringsföreningen 
Trafikverket har ersatt Banverket och Vägverket
Trapperservice
Tullverket

U

Utbildningssidan


V
Vidablick
Vi resenärer - lathund för resenärer till/från Rättvik
Vägverket se Trafikverket
Välkommen till LUMPEN 
Vänsterpartiet (V)
 

 

W

W7 resurscentra
WHO
WWF - Svenska Världsnaturfonden

 

X

 

Y

Yrkesinspektionen = Arbetsmiljöverket

 

Z

Zornsamlingarna

 

Å

 

Ä

Älgskadefondsföreningen

 

ÖKontaktinformation
Anmäl fel och förändringar
webmaster@rattvik.se
0248-70 125

 

Denna sida uppdaterades 2014-09-15 av Yvonné Wennberg Öhrnell