Cisterner


Cisterner ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd. Kravet på återkommande kontroll gäller alla cisterner under och ovan jord samt inomhus.

Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras med ett intervall på tre alternativt sex år om sekundärt skydd (invallning) saknas.

Nyinstallation av cistern med en volym som överstiger 1 m³ ska anmälas till räddningstjänsten. Detsamma gäller för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Blankett finns i blankettarkivet eller kan hämtas på räddningstjänsten.

Cistern tagen ur brukCisterner som inte används ska tömmas och rengöras. Cistern under mark ska i första hand grävas upp och om detta inte är möjligt kan den sandfyllas. Påfyllningsrör och luftningsrör ska avlägsnas. Intyg på det som gjorts ska skickas till räddningstjänsten. Blankett finns i blankettarkivet alternativt kan den hämtas på räddningstjänsten.Kontaktinformation

Räddningstjänsten

Besöksadress:
Furudalsvägen 8, Rättvik

Postadress:
Rättviks kommun
Räddningstjänsten
795 80 Rättvik
0248-70 300
fax 0248-70 287
raddningstjansten@rattvik.se

 

Stf räddningschef
Jan Daniels
jan.daniels@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2013-12-18 av Yvonné Wennberg Öhrnell