Kartor och mätning


Kart- och mätverksamhet

Vi som jobbar med kartor och mättjänster ansvarar för den geografiska information som kommunens tjänstemän behöver i sin verksamhet. Det är vi som har hand om de program som kommunen använder när de jobbar med kartor. Vi sköter också databaserna där informationen finns.

Från den geografiska information som kommunen har gör vi kartor för många olika ändamål. Det kan till exempel vara kartor för samhällsplanering, nybyggnad och fastighetsbildning och informationskartor för olika ändamål. Vi ansvarar också för adressättning i kommunen.

Vad vi kan erbjuda

Vi framställer olika kartprodukter till exempel grundkartor, nybyggnadskartor och utför mätningstjänster.

Med oss kan du teckna avtal på att använda delar av kommunens geografiska information. För beskrivning, se kart- och mättaxa.

Vad är GIS?

GIS är förkortningen för Geografiska informationssystem. I korthet betyder det datorprogram där vi kan kombinera geografiska data med andra typer av data och presentera dem tillsammans som kartor.

Logotyp - Rättviks kommun


Kontaktinformation

Mätningsingenjör
Lena Snis
0248-70 147

GIS-ingenjör
Carl-Anders Persson
0248-70 181

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2014-04-23 av emma larsson