Personalinloggning mejlprogram
Rättvik
läsWEB

Bygglov

Attefallshus

Information om vad som gäller för så kallade Attefallshus finns på Boverkets hemsida, se länk till höger.

Byggenheten

Byggenheten handlägger ärenden om bygglov, förhandsbesked, mark- och rivningslov, anmälningar, brandfarliga varor och ansvarar för tillsynen av byggverksamheten.

I tillsynsuppgifterna ingår även ventilationskontroll, ovårdade byggnader och tomter med mera.

Vi medverkar i planering, samverkar med andra förvaltningar i kommunen samt lämnar information till företag och allmänheten.

Ytterst ansvarig för byggärenden är miljö- och byggnadsnämnden.

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till, ändra användning eller inreda någon ytterligare bostad eller lokal med mera. Uppförande av plank, murar och att anordna upplag kräver också bygglov.

Anmälan krävs för vissa tekniska installationer till exempel ändring av VA-stammar, ventilationsanläggningar, bärande väggar och installation av ny rökkanal till eldstad.

Marklov avser schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område där detaljplan finns.

Rivningslov avser rivning av byggnader inom områden där detaljplan finns.

Avgifter

Att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan kostar pengar. Hur hög avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Denna sida uppdaterades 2016-02-12 av Kajsa Snihs

Dela:

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Miljö och byggenhet
miljo.bygg@rattvik.se

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs
0248-70 167

Bygglovshandläggare
Kajsa Snihs
0248-70 165

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12

Teletal 020-221144

Producerad av

Impera