Kompletteringstrafik


Vad är kompletteringstrafik?
Kompletteringstrafik är en del av den särskilda kollektivtrafiken. Resorna samordnas, när det är möjligt, med övriga resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Det innebär att du kan få åka tillsammans med resenärer som åker färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, omsorgsresa eller sjukresa. 

Du måste också ringa och beställa din resa.

Hur beställer man?
Resan måste beställas senast dagen före hos Beställningscentral Dalarna, 0774 - 44 00 00.
Samordnaren kan inte garantera dig en plats i bilen om beställningen görs senare.

När kan du resa?
Dagar och tider framgår av tidtabellerna nedan. Turer som är samordnade med skolskjutsar har tidtabeller som är olika under skoltid och icke skoltid.

Ankomsttider till resmålen finns angivna nedan - avgångstiden får du när du beställer resan.

Vad kostar resan?
Passagerarna betalar en avgift till föraren som motsvarar den taxa Dalatrafik tillämpar.  

Varifrån och vart kan du resa?
Områdena som omfattas av kompletteringstrafik beskrivs nedan.

Du kan resa från din bostad till passande bussförbindelse eller närmaste tätort och tillbaka. Samordnaren väljer färdväg med hänsyn till inkomna beställningar och eventuella kombinerade köruppdrag.


1 Håven

Trafiken omfattar två turer med resmöjlighet två dagar per vecka.

A Håven - Voxna Bruk - Furudal
Turen körs tisdag och torsdag med ankomst till Furudals ishall kl 09.40 och åter från Furudal ishall kl 12.00

B Håven - Voxna Bruk - Edsbyn
Turen körs onsdag och fredag med ankomst till Edsbyn kl 09.50 och åter från Edsbyn kl 12.00

Beställning: BC Dalarna, 0774-44 00 00

2 Bingsjöområdet

Turen körs från och med 2007-06-17 som linje 75 av Bingsjö Trafik. Se Dalatrafiks tidtabell. 

3 Furudal - Rättvik

Turen ansluter till ett avgående morgontåg mot Stockholm och ett ankommande kvällståg från Stockholm.

A   Från Näset - Furudals Bruk - Furudal - Dalfors - Östanvik - Norrboda - Sörboda. Ankomst till Rättviks resecentrum kl 05.25
Turen körs måndag och fredag.

B  Anslutning till ett ankommande tåg från Stockholm. Avgång från Rättviks resecentrum kl 21.15. Turen körs måndag och fredag.

Beställning: BC Dalarna, tfn 0774-44 00 00     

4 Övre Gärdsjö - Blecket

Turen körs från och med 2007-06-17 som linje 75 av Bingsjö Taxi. Se Dalatrafiks tidtabell.

5 Vikarbyområdet

A Stumsnäs - Vikarbyn (Rättvik)

Skoltid
Linje 73. Se Dalatrafiks vintertidtabell.

Icke skoltid

Måndag och fredag, via Vikarbyn, med ankomst till Rättviks resecentrum kl 10.50.

Åter från Rättviks resecentrum kl 13.30

 

B Tammeråsen - Vikarbyn (Rättvik)

Skoltid
Linje 72. Se Dalatrafiks vintertidtabell.

Icke skoltid

Måndag och fredag, via Vikarbyn, med ankomst till Rättviks resecentrum kl 10.50.

Åter från Rättviks resecentrum kl 13.30   

Beställning: BC Dalarna, tfn 0774-44 00 00

6 Östbjörka

Östbjörka - Rättvik

Måndag och fredag med ankomst till Rättviks centrum kl 11.40.

Åter från Rättviks centrum kl 14.00

Beställning: BC Dalarna, tfn 0774-44 00 00


Observera!
Beställningar ska göras i god tid, dagen före resdagen,
hos Beställningscentral Dalarna 0774-44 00 00Kontaktinformation

Beställningscentral
Dalarna
0774-44 00 00

Observera!
Beställningar ska göras i god tid senast dagen före resdagen.

 

Denna sida uppdaterades 2013-04-24 av emma larsson