Kommunala bolag


Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB) är ett koncernbolag som ägs av Rättviks kommun. 

Rättviks kommun Kommunhus AB ska

  • vara ägarbolag för kommunkoncernens samtliga aktieinnehav
  • direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och allmännyttiga bostäder
  • bedriva produktion, distribution och handel med energi
  • bedriva renhållningsverksamhet
  • handha vatten- och avloppsverksamhet

I koncernen ingår Rättviks Fastigheter AB (RFAB) och Rättviks Teknik AB (RTAB).

RFAB äger och förvaltar skolor, servicehus, barnstugor, förvaltningslokaler och industrifastigheter. RFAB äger och förvaltar även bostäder, i Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal. 

Enheten Park och väg från kommunens serviceavdelning ha flyttat till bolaget. 

Det regionala bolaget Dala Vatten och Avfall AB har som uppgift att ta hand om avfallet i de fyra kommuner som äger bolaget, samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.  

Bolaget ägdes från början av Gagnefs kommun, Leksand Vatten AB och Rättviks kommun Kommunhus AB med en tredjedel var. Från 2011 har bolaget fyra ägare då även Vansbro kommun gått in i samarbetet.  

RTAB är huvudman och ägare av anläggningar för vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten i Rättvik. RTAB har även ansvar för fjärrvärmen i kommunen.

Verkställande direktör i Rättviks kommun Kommunhus AB och Rättviks Fastigheter AB är Ebbe Evbjer. Verkställande direktör i Dala Vatten och Avfall AB och Rättviks Teknik AB är Örjan Furn.

Efter en sammanslagning våren 2010 av bolagen Rättviks Förvaltningsfastigheter AB och RättviksBostäder AB bildades Rättviks Fastigheter AB.

Rättviks kommuns logotyp


Kontaktinformation

Besöksadress RFAB:
Vasagatan 6
795 30 Rättvik

Postadress:
795 80 Rättvik
0248-70 290
fax 0248-51 370

Öppettider kundtjänst
kl. 9–15
0248-70 290

Felanmälan
kl. 9–15
0248-70 290

Akut felanmälan
efter kontorstid

074-638 98 43

 

Denna sida uppdaterades 2013-12-30 av Margareta Östberg