Barn- och utbildningskontor


 • Administratör
  Anette Bergfeldt tar emot och administrerar anmälningar till barnomsorg, ansvarar för fakturering och är rektorsassistent till förskolerektorerna, 0248-70 334.
   
 • Förvaltningschef
  Lars Kratz har övergripande ansvar för hela verksamheten,
  0248-70 205. 
   
 • Ekonom
  Gudrun Berg Melby ansvarar för budget, uppföljning, bokslut och övriga ekonomiska ärenden, 0248-70 254.
   
 • Sekreterare
  Sanna Tägt arbetar med skrivelser, administrativt stöd till förvaltningen samt sekreterare i bildningsberedningen,
  0248-70 257.  
   
 • Utvecklingsledare
  Kerstin Israelsson initierar och planerar kompetensutvecklingsinsatser för förvaltningens personal, 0248-70 363.
    


Kontaktinformation

Besöksadress
Golfvägen 1
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik
barn.utbildning@rattvik.se

Telefon
0248-70 000 (vx)

 

Denna sida uppdaterades 2014-06-19 av Yvonné Wennberg Öhrnell