Barn- och utbildningskontor


Administratör
Anette Bergfeldt tar emot och administrerar anmälningar till barnomsorg, ansvarar för fakturering och är rektorsassistent till förskolerektorerna, 0248-70 334.

Förvaltningschef
Lars Kratz har övergripande ansvar för hela verksamheten,
0248-70 205.

Ekonom
Gudrun Berg Melby ansvarar för budget, uppföljning, bokslut och övriga ekonomiska ärenden, 0248-70 254.

Sekreterare
Sanna Tägt arbetar med skrivelser, administrativt stöd till förvaltningen samt sekreterare i bildningsberedningen,
0248-70 257. 

Utvecklingsledare
Kerstin Israelsson initierar och planerar kompetensutvecklingsinsatser för förvaltningens personal,
0248-70 363.Kontaktinformation

Telefon
0248-70 000 (vx)

barn.utbildning@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-17 av Yvonné Wennberg Öhrnell