Avlopp


Allt utsläpp av avloppsvatten från hushåll och verksamheter ska tas om hand och renas. Avlopp ansluts antingen till det kommunala avloppsnätet eller till en enskild avloppsanläggning.

Kommunalt avlopp

Har du frågor om kommunalt avlopp kontakta Dala Vatten och Avfall AB.

Enskilt avlopp

Eget avlopp, även kallat enskilt avlopp, är en avloppsanläggning som är utförd på fastighet där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Man skiljer på BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvätt) och WC-avlopp (vattentoalett). I stället för WC kan man även välja andra toaletter, till exempel mull- eller förbränningstoa.

För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du söka tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Information om hur det går till att få ett tillstånd finns under fliken Ansökan/anmälan.

På vår nationella kunskapsbank om avlopp; Avloppsguiden, hittar du allt du behöver veta om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Naturvårdsverket har gett ut faktablad om avlopp, se länkar till höger. 
 Kontaktinformation

Miljö- och byggenheten
Barbro Wallgren
0248-70 144

Dala Vatten och Avfall AB Kundtjänst 020-20 02 10

 

Denna sida uppdaterades 2014-01-14 av Yvonné Wennberg Öhrnell