Personalinloggning mejlprogram
Rättvik
läsWEB

Allemansrätten

Lodjur.

Lodjur fotograferat på Björnparken, Orsa. Foto: © Yvonné Öhrnell

Var aktsam om naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA

är huvudregeln för oss som är gäster i naturen.

  • Du får ta dig fram till fots och åka skidor över annans mark – men inte över tomt, planteringar och växande grödor.

  • Om du passerar genom betesmark måste du stänga grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada stängsel.

  • Motorfordon är förbjudna i terrängen.

  • Lämna djurens bon och ungar ifred. Håll alltid hunden under noggrann uppsikt. Tiden 1 mars – 20 augusti ska hunden hållas kopplad ute i naturen.

  • Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada växande träd på annat sätt.

  • Det är förbjudet att skräpa ned. Lämna din rastplats så som du själv skulle vilja finna den.

  • Om det är minsta risk för brand får du inte elda.

Naturvårdsverket
Allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Swedish EPA
The Right of Public Access
Das Jedermannsrecht
 
Lättläst om Allemansrätten

Denna sida uppdaterades 2015-01-08 av Yvonné Wennberg Öhrnell

Dela:

Rättviks Kommun

Rättviks kommun

SE-795 80 Rättvik

Telefon    +46-(0)248-70 000

Org nr      212000-2171

E-post      rattvik@rattvik.se


Besöksadress

Vasagatan 1, Rättvik

Öppet vardagar kl. 8–12, 13–16

Dag före röd dag kl. 8–12

Teletal 020-221144

Producerad av

Impera