Lättläst om funktionsnedsättning


Lättläst om LSS

LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade.

Här kan du läsa om LSS.
Du får veta vilka som har rätt till stöd enligt LSS,
och vilka rättigheter LSS ger.

Här kan du också läsa hur du söker LSS-stöd.

LSS ger rättigheter till personer
som har stora funktions-nedsättningar.

Rättigheterna ska göra att du kan leva ett bra liv.
Du ska kunna vara med och bestämma om ditt stöd.

LSS är en extra lag och Socialtjänstlagen
och Hälso- och sjukvårdslagen gäller också.

Klicka på det ämne
som du vill läsa mer om. Kontaktinformation

LSS-handläggare
ring telefon-nummer 
0248-70 220

Säg att du vill prata med
LSS-handläggaren.

 

Denna sida uppdaterades 2013-09-20 av Yvonné Wennberg Öhrnell