Lättläst om att bygga och bo i Rättviks kommun


Rättviks kommun har vacker och
till-gänglig natur.
Vi arbetar för att bevara naturen och
vi arbetar för att bevara våra byar.

Det är viktigt för oss att ha
by-skolorna kvar.

Det är viktigt för oss hur
landskapet ser ut.
Nya hus ska passa in i landskapet.

Vi hjälper till med bygg-lov och
kartor.
Vi utreder om strandskydd behövs
när du vill bygga vid en sjö eller bäck.

Vi mäter tomter och gör nya kartor
så du ska se var nya hus finns.

Vi säljer tomter till företag och
privat-personer.

Vi kan också hjälpa till med
frågor om vatten, avlopp och
livsmedels-hantering.

Vi kontrollerar vattnet på
allmänna bad-platser.

Det är oss du ska prata med när
du ska göra en kompost på din tomt.

Om du vill stå och sälja något
på Torget ska du ringa till oss.Kontaktinformation

Rättviks kommun
telefon-växel 0248-70 000

Byggnads-inspektör
Kjell Wikström
telefon-nummer 0248-70 165

Natur- och miljö-samordnare
Pia Söderström
telefon-nummer 0248-70 158

Miljö-inspektörer
Martin Clarstedt
telefon-nummer 0248-70 142

Barbro Wallgren
telefon-nummer 0248-70 144

Kartor och tomter
Petra Lundquist
telefon-nummer 0248-70 181

Mätnings-ingenjör
Lena Snis
telefon-nummer 0248-70 147
 

 

Denna sida uppdaterades 2014-09-24 av Yvonné Wennberg Öhrnell